Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Wspólne kontrole łódzkich pograniczników i policjantów - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Wspólne kontrole łódzkich pograniczników i policjantów

06.02.2020 Dagmara Bielec-Janas

Funkcjonariusze Straży Granicznej i Policji współpracując na co dzień, realizują wspólny cel jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa. Między innymi przeciwdziałają nielegalnej migracji kontrolując targowiska, dworce kolejowe i autobusowe lub miejsca, gdzie występują duże skupiska cudzoziemców.

Przykładem takiego współdziałania były podjęte wczoraj (05.02.2020 r.) przez funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej w Łodzi oraz Komendy Wojewódzkiej Policji kontrole w zakresie legalności pobytu cudzoziemców na terenie Łodzi i okolic. Tym razem, mundurowi za cel obrali sobie łódzkie hotele i hostele, czego efektem było ujawnienie i zatrzymanie 6 cudzoziemców, którzy naruszyli przepisy pobytowe w naszym kraju. Wśród zatrzymanych było dwóch Gruzinów, trzech obywateli Ukrainy oraz Chińczyk. Cudzoziemcy nie posiadali dokumentów pobytowych albo nielegalnie pracowali, a w przypadku Gruzina – niewykonanie decyzji zobowiązującej do powrotu. Wobec wszystkich wszczęto postępowania administracyjne w większości zakończone wydaniem decyzji powrotowych z jednoczesnym zakazem wjazdu do Polski i innych państw Schengen na określony czas. Z kolei Gruzin prawdopodobnie zostanie umieszczony w jednym ze strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców.

W ubiegłym roku w ramach współdziałania funkcjonariuszy Straży Granicznej i Policji na terenie Łodzi przeprowadzono 19 wspólnych kontroli i patroli, w wyniku których wylegitymowano 374 cudzoziemców, z czego 6 zatrzymano.

do góry