Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej „Nadwiślanka” statystycznie - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

„Nadwiślanka” statystycznie

16.01.2020 Dagmara Bielec-Janas

W 2019 roku funkcjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej odprawili o 9% więcej podróżnych niż w roku 2018, a ponad 1 015 cudzoziemcom nie zezwolili na przekroczenie polskiej granicy. Wzrosła również liczba przeprowadzonych kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP.

W 2019 roku w obrębie czterech lotniczych przejść granicznych ruch lotniczy wyniósł ponad 23,5 mln osób, z czego funkcjonariusze odprawili granicznie 9 150 222 podróżnych. Jest to wzrost o 9% w porównaniu do roku poprzedniego. Największą grupę pasażerów przyjeżdżających do Polski stanowili obywatele Ukrainy (16%), Wielkiej Brytanii (11%), Stanów Zjednoczonych (8%) i Izraela (7%).

Wzrost nastąpił także w ilości wydanych decyzji o odmowie wjazdu na terytorium RP. Ogółem wydano 1 015 decyzji o 24% więcej niż w roku 2018. Najliczniejszą grupę osób niezaakceptowanych na wjazd stanowili obywatele Ukrainy, Gruzji, Rosji i Chin. Główną przyczyną wydania decyzji o odmowie wjazdu do naszego kraju był brak ważnej wizy lub dokumentu pobytowego bądź brak dokumentacji potwierdzającej cel wjazdu i warunki pobytu w naszym kraju.

W 2019 r. w porównaniu z poprzednim rokiem spadła liczba osób o 3%, którym nie zezwolono na wyjazd z RP. Największą grupę podróżnych w tym przypadku nadal stanowili obywatele RP, zgłaszający się do kontroli granicznej bez dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy RP lub z dokumentami, które utraciły ważność czasową.

W minionym roku funkcjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej ujawnili ogółem 2532 osoby, z czego 1915 stanowili cudzoziemcy. Wśród nich znalazło się 170 osób, które posługiwały się fałszywymi paszportami dowodami osobistymi, wizami, czy też odbitkami stempli kontroli granicznej. W tym procederze prym wiedli Gruzini, Ukraińcy, Turcy i Syryjczycy.

W 2019 roku wzrosła również liczba działań związanych z kontrolą legalności pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. W ubiegłym roku na terenie służbowej odpowiedzialności Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej tj.: województwach mazowieckim, łódzkim i kujawsko-pomorskim,  zobowiązano do powrotu 3322 cudzoziemców. Przeprowadzono ponad 4,5 tys. kontroli legalności pobytu, którymi objęto blisko 20 tys. cudzoziemców, jest to wzrost o 34% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Nieprawidłowości dotyczyły ponad 2263 z nich. Wśród cudzoziemców, którzy najczęściej naruszyli przepisy pobytowe w naszym kraju i z tego powodu zostali zobowiązani do powrotu byli: obywatele Ukrainy, którzy stanowili około 45% wszystkich zobowiązanych, Gruzji, Rosji, Indii i Chin. W większości przypadków cudzoziemcy nie posiadali wymaganych dokumentów uprawniających ich do pobytu na terytorium RP lub dokumenty te utraciły ważność czasową. W analizowanym okresie przeprowadzono również 656 kontroli legalności zatrudnienia, w wyniku których ustalono, że ponad 1031 cudzoziemców wykonuje prace niezgodnie z przepisami.

Przyjęto 868 wniosków o ochronę międzynarodową od 1383 cudzoziemców. Największą grupę ubiegającą się o ochronę na terytorium RP stanowili obywatele Rosji, Ukrainy i Turcji.

do góry