Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Zatrzymani przez funkcjonariuszy z Lesznowoli - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zatrzymani przez funkcjonariuszy z Lesznowoli

15.01.2020 Dagmara Bielec-Janas

Wczorajsze kontrole legalności pobytu cudzoziemców przeprowadzone na terenie woj. mazowieckiego przez funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej w Lesznowoli zakończyły się zatrzymaniem 5 osób, w tym 3 obywateli Ukrainy, Mołdawianina oraz Kameruńczyka, za naruszenie przepisów pobytowych i nie tylko, w naszym kraju.

Obywatele Ukrainy i Mołdawii zostali zatrzymani w chwili składania wniosków do wojewody o pobyt czasowy, ale będąc już nielegalnie w Polsce, ponieważ ich termin ważności wiz i tym samym pobytu w Polsce dawno wygasł. Dlatego Komendant PSG w Lesznowoli wydał wszystkim zatrzymanym decyzje zobowiązujące do powrotu z zakazem ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen na okres 6 miesięcy. Z kolei powodem zatrzymania obywatela Kamerunu było ujawnienie przy nim w trakcie kontroli dokumentu stwierdzającego tożsamość innej osoby – a dokładnie dowodu osobistego należącego do ob. RP. Wszczęto postępowanie przygotowawcze w sprawie. Cudzoziemcowi postawiono zarzut z art. 275 § 1 kk. tj. przywłaszczenia cudzego dokumentu. Mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu czynu, poddał się dobrowolnie karze grzywny.

do góry