Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Malezyjskie fałszywki - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Malezyjskie fałszywki

05.11.2019 Dagmara Bielec-Janas

Fałszywe malezyjskie dokumenty ujawnili wczoraj (04.11.2019 r.) funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie podczas odprawy paszportowej po przylocie samolotu z Moskwy.

  • zdjęcie archiwum NwOSG
    zdjęcie archiwum NwOSG

Do odprawy granicznej stawili się dwaj młodzi mężczyźni, okazując do kontroli malezyjskie paszporty oraz dodatkowo, aby uwiarygodnić swoje pochodzenie malezyjskie dowody osobiste. W trakcie analizy dokumentów funkcjonariusz Straży Granicznej stwierdził, że strona personalizacyjna w paszporcie odbiega od oryginału i nosi znamiona przerobienia, podobnie zresztą jak okazane dowody osobiste. Podczas szczegółowej kontroli na drugiej linii cudzoziemcy przyznali, że są obywatelami Afganistanu, ujawniając w swoich telefonach zdjęcia afgańskich paszportów. W związku z usiłowaniem przekroczenia granicy na kierunku wjazdowym, podstępem, okazując do kontroli sfałszowane dokumenty wobec mężczyzn wszczęto postępowanie. W trakcie prowadzonych czynności cudzoziemcy wyrazili wolę ubiegania się o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przyjęto od nich wnioski, wydano Tymczasowe Zaświadczenia Tożsamości Cudzoziemca. Z uwagi na brak dokumentów poświadczających ich tożsamość w chwili składania wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, komendant Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie skierował wniosek do sądu o umieszczenie mężczyzn w jednym ze strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców na okres dwóch miesięcy.

do góry