Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Z paszportem innej osoby nie podróżujemy - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Z paszportem innej osoby nie podróżujemy

19.07.2019 Krzysztof Grzech

Podróżujący tranzytem przez Polskę 29-letni obywatel Iranu w Warszawie zakończył swoją podróż do Londynu. Funkcjonariusze Straży Granicznej z warszawskiego Lotniska Chopina nie mogli zezwolić mu na dalszą podróż.

Mężczyzna podczas kontroli w strefie tranzytowej Non-Schengen okazał funkcjonariuszom turecki paszport z wizami włoską, francuską, niemiecką i brytyjską. Na żadnym z tych dokumentów wizerunek nie przedstawiał osoby kontrolowanej. Dlatego też funkcjonariusze poddali dokumenty okazane przez podróżnego wnikliwej kontroli Jak się okazało turecki paszport figurował w bazie SIS II, jako utracony przez posiadacza. Podczas dalszych czynności cudzoziemiec okazał swój paszport wydany przez władze Iranu.

Paszport turecki, którym posłużył się cudzoziemiec został zatrzymany a mężczyźnie wydano decyzję nakazującą przebywanie w kompleksie pomieszczeń dla cudzoziemców PSG Warszawa-Okęcie do czasu opuszczenia terytorium RP.

Funkcjonariusze Grupy Operacyjno-Śledczej PSG Warszawa-Okęcie wszczęli postępowanie przygotowawcze w sprawie o czyn z art. 275par.1 kk. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego mężczyzna usłyszał zarzut posłużenia się dokumentem innej osoby, przyznał się do zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień. Dalsze czynności prowadzone będą pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ochota. Wczoraj Irańczyk odleciał do Stambułu.

do góry