Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Funkcjonariusze łódzkiej placówki przeszkolili funkcjonariuszy łódzkiej Policji - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Funkcjonariusze łódzkiej placówki przeszkolili funkcjonariuszy łódzkiej Policji

10.01.2019 Piotr Niemiec

W związku z opracowanym Algorytmem postępowania funkcjonariuszy Policji w przypadku ujawnienia nielegalnego pobytu cudzoziemca na terytorium RP, na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Łodzi przeprowadzili cykl szkoleń dla łódzkiej Policji z kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Polski.

Podczas siedmiu szkoleń, funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Łodzi przeszkolili blisko 300 funkcjonariuszy łódzkiego garnizonu Policji. Przekazali wiedzę i omówili praktyczne aspekty niezbędne do ustalenia stanu faktycznego podczas kontroli legalności pobytu cudzoziemców. Policjanci zapoznali się m.in.: z rodzajami dokumentów uprawniających cudzoziemców do wjazdu i pobytu na terytorium Polski, sposobami ustalania tożsamości w przypadku braku dokumentów, nabyli umiejętność odczytywania informacje z wiz, kart pobytu oraz ze stempli kontroli granicznej. Istotnym elementem szkolenia były ćwiczenia dotyczące obliczania pobytu krótkoterminowego przy użyciu kalkulatora Schengen. Omówiona została także procedura postępowania w przypadku ujawnienia nielegalnego pobytu.

Redakcja: st. chor. SG Anna Woszto

do góry