Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Porozumienie z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Łodzi - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Porozumienie z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Łodzi

05.12.2018 Dagmara Bielec-Janas

Wczoraj (04.12.2018 r.) w siedzibie Placówki Straży Granicznej w Łodzi zostało zawarte porozumienie w sprawie szczegółowych zasad współpracy pomiędzy Nadwiślańskim Oddziałem Straży Granicznej i Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Łodzi.

  • Podpisanie porozumienia/zdjęcie SW
    Podpisanie porozumienia/zdjęcie SW

Sygnatariuszami porozumienia byli płk SG Andrzej Rytwiński – Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz płk Włodzimierz Jacek Głuch - Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi. W podpisaniu porozumienia uczestniczyła również ppłk SG Monika Szczygieł – Komendant Placówki Straży Granicznej w Łodzi.

Porozumienie ma przede wszystkim na celu zwiększenie skuteczności i efektywności działania obu służb na terenie województwa łódzkiego miedzy innymi w zakresie utrzymywania bieżących, roboczych kontaktów w celu wymiany informacji dotyczących cudzoziemców osadzonych w jednostkach penitencjarnych Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi, organizowania wzajemnych szkoleń oraz wymiany doświadczeń służbowych.

Bezpośrednie zadania w ramach podpisanego porozumienia, realizować będą terenowe jednostki organizacyjne podległe Stronom, w przypadku Straży Granicznej jest to Placówka Straży Granicznej w Łodzi , natomiast z ramienia Służby Więziennej  - Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Łodzi oraz zakłady karne i areszty śledcze okręgu łódzkiego.

 

do góry