Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Bezpaństwowiec z podrobioną wizą - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Bezpaństwowiec z podrobioną wizą

06.11.2018 Krzysztof Grzech

Na warszawskim Lotnisku Chopina do kontroli paszportowej na kierunku wyjazdowym z RP (odlot do Toronto) zgłosił się cudzoziemiec legitymujący się duńskim dokumentem podróży dla uchodźcy. W dokumencie tym była zamieszczona kanadyjska wiza, która wzbudziła wątpliwości funkcjonariuszy, co do jej oryginalności.

Po wnikliwej analizie dokumentu stwierdzono, że wiza kanadyjska została prawdopodobnie przerobiona bądź podrobiona, o czym świadczył szereg odstępstw od oryginału. Z uwagi na uzasadnione przypuszczenie popełnienia przestępstwa polegającego na tym, że posłużył się oryginalnym dokumentem podróży dla uchodźcy wydanym przez władze Danii, wraz ze znajdującą się w nim podrobioną na wzór oryginalnej wizą kanadyjską, tj. czyn z art. 270§1kk, mężczyzna został zatrzymany i przedstawiono mu zarzut. Cudzoziemiec przyznał się do zarzucanego czynu i na podstawie art. 335 kpk złożył wniosek o poddanie się karze grzywny w postaci 1500 zł.

do góry