Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Przekroczył nielegalnie granicę - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Przekroczył nielegalnie granicę

11.10.2018 Krzysztof Grzech

Funkcjonariusze z Placówki Warszawa-Modlin skontrolowali 23-letniego obywatela Wietnamu. Mężczyzna okazał ważny wietnamski paszport jednak bez tytułu pobytowego w Polsce. Tym samym jego pobytu na terytorium RP nie można było uznać za legalny, dlatego mężczyzna został zatrzymany.

Cudzoziemiec oświadczył, że z Wietnamu przyleciał do Rosji kilka lat temu, gdzie pracował, jako krawiec. Przez pracodawcę zostały mu odebrane dokumenty i był przetrzymywany w piwnicy, skąd udało mu się uciec. Spotkany później inny obywatel Wietnamu poznał go z mężczyznami chińskiego pochodzenia, którzy zaoferowali mu pomoc w wyjeździe do Polski, za co zapłacił im 5 tys. dolarów. W drodze do Polski podróżował w 6 osób, najpierw jechali samochodem, następnie szli pieszo, później ponownie wsiedli do samochodu osobowego i przyjechali w okolice Warszawy.

Mężczyzna usłyszał zarzut przekroczenia w nieustalonym miejscu, wbrew przepisom granicy państwowej z Federacji Rosyjskiej do Rzeczpospolitej Polskiej tj. o popełnienie przestępstwa określonego w art. 264 § 2 kk. Przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Dalsze czynności w przedmiotowej sprawie będą prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Nowym Dworze Mazowieckim.

Z uwagi na fakt, że obywatel Wietnamu złożył wniosek do Wojewody Mazowieckiego o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, powołując się na konieczność poszanowania prawa do życia rodzinnego, odstąpiono od wszczęcia postępowania w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu.

do góry