Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Cztery osoby zatrzymane w Łodzi podczas kontroli legalności pobytu - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Cztery osoby zatrzymane w Łodzi podczas kontroli legalności pobytu

08.10.2018 Dagmara BIELEC - JANAS

W ubiegły piątek (05.10.2018 r.) funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Łodzi w wyniku podjętych kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terenie Łodzi zatrzymali czworo cudzoziemców. Dwoje z nich usiłowało wyłudzić pobyt czasowy w naszym kraju, pozostali zaś zaniechali procedur związanych z jego uzyskaniem.

Obywatel Pakistanu oraz Ukrainy zostali zatrzymani w trakcie próby wyłudzenia zezwolenia na pobyt czasowy, wykorzystując do tego przeterminowane dokumenty pobytowe. Pierwszy z nich -  Pakistańczyk legitymował się dokumentem pobytowym dla osób ubiegających się o azyl, który nie uprawniał go w żaden sposób do wjazdu na terytorium RP bez wizy , drugi  z nich ob. Ukrainy po wykorzystaniu dopuszczalnego okresu swojego pobytu wskazanego w wizie Schengen w każdym okresie 180 dni nie opuścił Polski. Dlatego Komendant PSG w Łodzi wszczął z urzędu wobec Pakistańczyka postępowanie w sprawie przekazania go do Niemiec. Do tego czasu cudzoziemiec postanowieniem sądu został umieszczony w jednym ze strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców.  Z kolei Ukrainiec naruszając przepisy Ustawy o cudzoziemcach otrzymał decyzję o zobowiązaniu do powrotu w terminie 15 dni z zakazem ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw Schengen na okres 6 miesięcy. Pozostałe dwie cudzoziemki ob. Chin i Albanii nie potrafiły uzasadnić swojego legalnego pobytu w naszym kraju, bo ważność ich wiz wygasła, a one zaniechały jakichkolwiek starań o uzyskanie legalnego pobytu. Chinka i Albanka również zostały zobowiązane do opuszczenia Polski.

do góry