Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Algierczycy na bakier z prawem pobytowym - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Algierczycy na bakier z prawem pobytowym

10.07.2018 Piotr Niemiec

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej z Lesznowoli zatrzymali wczoraj (09.07.2018 r.) troje Algierczyków w momencie ubiegania się przez nich o pobyt czasowy w celu podjęcia pracy, mimo że do Polski przyjechali w celu turystycznym.

Dwóch mężczyzn i kobieta w wieku od 30 do 40 lat legitymowali się oryginalnymi paszportami wraz z wizami turystycznymi Schengen. Tylko, że zamiast zwiedzać Polskę udali się do urzędu, aby złożyć wnioski o zgodę na pobyt czasowy ze względu na podjęcie przez nich zatrudnienia, a to już jest naruszenie przepisów pobytowych w naszym kraju. W związku z tym, że cudzoziemcy wykorzystując wizy turystyczne, które miały im jedynie ułatwić wjazd na terytorium państw Schengen otrzymali decyzje o ich cofnięciu oraz zobowiązania do powrotu do kraju pochodzenia z terminem 15 dni na opuszczenie terytorium Polski oraz zakazem ponownego wjazdu do Polski i innych państw obszaru Schengen na okres od 6 miesięcy do 1 roku.

do góry