Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Poniedziałkowe kontrole na Mazowszu i w Łodzi - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Poniedziałkowe kontrole na Mazowszu i w Łodzi

05.06.2018 Piotr Niemiec

Wczorajsze kontrole (04.06.2018 r.) przeprowadzone przez funkcjonariuszy Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej na ternie Mazowsza i woj. łódzkiego doprowadziły do wydania 3 decyzji zobowiązujących cudzoziemców do powrotu.

  • zdjęcie archiwum NwOSG
    zdjęcie archiwum NwOSG

Podjęte kontrole legalności pobytu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej na terenie Warszawy i Łodzi to rutynowe czynności, które miały przede wszystkim na celu monitorowanie, a także sprawdzenie czy cudzoziemcy przebywający na terenie tych województw nie naruszają przepisów pobytowych w naszym kraju lub nie nadużywają procedur związanych chociażby z ubieganiem się o status uchodźcy.

W wyniku poniedziałkowych kontroli funkcjonariusze z placówek Straży Granicznej w Lesznowoli, Łodzi oraz Warszawa-Okęcie ujawnili 4 cudzoziemców, którzy w świetle obowiązujących przepisów przebywali nielegalnie na terytorium Polski, a dokładnie - nie posiadali wymaganych tytułów pobytowych. Wszyscy zatrzymani to ob. Arabii Saudyjskiej, Ukrainy, Pakistanu oraz Turcji. Ten ostatni został zatrzymany na Lotnisku Chopina po przylocie z Mińska. W trakcie odprawy ustalono, że paszport mężczyzny figuruje w systemie informatycznym INTERPOL jako unieważniony. W związku z tym Komendant Placówki Straży Granicznej Warszawa - Okęcie wydał wobec cudzoziemca decyzję o odmowie wjazdu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz decyzję o unieważnieniu wizy Schengen, która widniała w jego tureckim paszporcie. Jednak w momencie wylotu, cudzoziemiec odmówił wejścia na pokład samolotu wyrażając wolę ubiegania się o udzielnie mu ochrony międzynarodowej. Dlatego też, za pośrednictwem Komendanta Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie  ob. Turcji złożył do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców wniosek o udzielenie mu ochrony międzynarodowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Jednak do czasu rozpatrzenia wniosku mężczyzna prawdopodobnie przebywać będzie w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Lesznowoli.

Wobec pozostałej trójki cudzoziemców komendanci placówek wszczęli postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji zobowiązujących ich do powrotu z zakazem ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen, dodatkowo w stosunku do ob. Pakistanu zostanie skierowany wniosek do sądu o umieszczenie go w jednym ze strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców.

do góry