Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Ogłoszenie o zamówieniu nr 19/ZD/2019 - świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki laboratoryjnej dla cudzoziemców przebywających w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Lesznowoli - postepowanie unieważnione - Zapytania ofertowe -

Nawigacja

Zapytania ofertowe

Ogłoszenie o zamówieniu nr 19/ZD/2019 - świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki laboratoryjnej dla cudzoziemców przebywających w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Lesznowoli - postepowanie unieważnione

Piotr Niemiec

do góry