Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej 29/FI/AG/19 Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w procedurze „Projektuj i Buduj” polegających na „Budowie traktów światłowodowych dla systemu EES na terenie miasta Warszawa” - Zamówienia rozstrzygnięte -

Nawigacja

Zamówienia rozstrzygnięte

29/FI/AG/19 Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w procedurze „Projektuj i Buduj” polegających na „Budowie traktów światłowodowych dla systemu EES na terenie miasta Warszawa”

Magdalena Wiercioch

Nr referencyjny - 29/FI/AG/19

 

Wartość szacunkowa – Poniżej 5 548 000 euro

 

Wspólny słownik zamówień (CPV) 45000000-7, 71200000-0

 

Przedmiot – Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w procedurze „Projektuj i Buduj” polegających na „Budowie traktów światłowodowych dla systemu EES na terenie miasta Warszawa”

 

Tryb -  przetarg nieograniczony

 

Termin składania ofert  – 10.01.2020 r. godz. 10:00

do góry