Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Ochrona danych osobowych -

Nawigacja

Ochrona danych osobowych

30.07.2018

Nazwa i dane kontaktowe Administratora Danych:

 

Nazwa :

Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej

 Adres:

 ul. Komitetu Obrony Robotników 23; 02-148 Warszawa

E-mail:

nadwislanski@strazgraniczna.pl

Telefon:

+48 22 500 33 01

Fax:

+48 22 500 37 00

 

Nazwa i dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

 

Nazwa :

ppłk SG Arkadiusz Puchacz Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji; 

 Adres:

 ul. Komitetu Obrony Robotników 23; 02-148 Warszawa

E-mail:

e-mail:  woi.nwosg@strazgraniczna.pl

Telefon:

+48 22 500 30 62

Fax:

+48 22 500 37 11

 

Nazwa i dane kontaktowe osoby zastępującej Inspektora Ochrony Danych podczas jego nieobecności:

 

Nazwa :

mjr SG Andrzej Kulik Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Informacji; 

 Adres:

 ul. Komitetu Obrony Robotników 23; 02-148 Warszawa

E-mail:

e-mail:  woi.nwosg@strazgraniczna.pl

Telefon:

+48 22 500 31 67

Fax:

+48 22 500 37 11

 

 

W celu realizacji przysługujących Pani/Panu praw tj.:

- prawa dostępu do danych,

- ich sprostowania,

- żądania usunięcia danych,

- ograniczenia przetwarzania,

- prawa do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

 wynikających z art.15 -18 oraz 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, może Pan/Pani wystąpić do Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej z wnioskiem. Wniosek należy przesłać na adres wskazany wyżej, w tym drogą elektroniczną.

do góry