Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Pełnomocnik ds. ochrony praw człowieka -

Nawigacja

Pełnomocnik ds. ochrony praw człowieka

Pełnomocnik ds. ochrony praw człowieka

Pełnomocnikiem Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej ds. Ochrony Praw Człowieka jest chor. szt. SG Anna Pietyra

Kontakt z pełnomocnikiem:
telefon stacjonarny: 22 500 32 30
e-mail: anna.pietyra@strazgraniczna.pl

Do zadań pełnomocnika ds. ochrony praw człowieka należy m.in.:

  • propagowanie praw człowieka i dbanie o przestrzeganie standardów ich ochrony,
  • bieżące monitorowanie działań Straży Granicznej w terytorialnym zasięgu działania Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej pod kątem respektowania godności ludzkiej i przestrzegania praw człowieka,
  • inicjowanie współpracy oraz utrzymanie stałego kontaktu z instytucjami 
i organizacjami pozarządowymi mogącymi wspomóc działania Straży Granicznej w dziedzinie ochrony praw człowieka,
  • inicjowanie, monitorowanie i koordynowanie działań komórek organizacyjnych Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej i podległych granicznych jednostek organizacyjnych w zakresie realizacji zaleceń krajowych 
i międzynarodowych instytucji i organizacji powołanych do ochrony praw człowieka oraz zadań wynikających z krajowych programów dotyczących obszaru ochrony praw człowieka,
  • sporządzanie informacji, opinii i stanowisk w przedmiocie oceny zgodności działań funkcjonariuszy Straży Granicznej ze standardami ochrony praw człowieka,
  • reprezentowanie Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej 
w Warszawie w krajowych i międzynarodowych przedsięwzięciach poświęconych prawom człowieka.
do góry