Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Norweski Mechanizm Finansowy -

Nawigacja

Norweski Mechanizm Finansowy

Norweski Mechanizm Finansowy

12.01.2016 Piotr Niemiec

W dniu 06.02.2015 r. w trakcie posiedzenia Międzyresortowego Zespołu do Spraw Funduszu Schengen, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Europejskiego na rzecz Uchodźców, Funduszu Granic Zewnętrznych oraz Funduszu Powrotów Imigrantów, działającego jako Komitet ds. Wyboru Projektów w ramach Programu PL 15 „Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych”, został przyjęty do dofinansowania projekt Zarządu do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej. Projekt nr 26/NMF PL15/14 „Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji służb publicznych w obszarze migracji i azylu, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania nielegalnej migracji” o wartości całkowitej 1 809 000 zł, otrzymał dofinansowanie w wysokości 85%, tj. 1 537 650 zł. Projekt ma na celu zwiększenie zdolności służb publicznych RP w przeciwdziałaniu nielegalnej migracji oraz wzmocnienie współpracy instytucjonalnej w obszarze migracji i azylu, ze szczególnym uwzględnieniem grup szczególnie wrażliwych.  Projekt jest realizowany we współpracy z Urzędem ds. Cudzoziemców oraz Partnerem z Norwegii-The Norwegian Directorate of Immigration.

Data rozpoczęcia projektu – 06.02.2015 r.

Data zakończenia projektu – 29.04.2016 r.

 (źródło: KG SG)

do góry