Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Zwierzę w podróży -

Nawigacja

Zwierzę w podróży

Zwierzę w podróży

Piotr Niemiec
12.01.2016

W przypadku podróży z psem, kotem lub fretką, bezwzględnie należy przestrzegać zasad dotyczących przemieszczania zwierząt towarzyszących, określonych w przepisach Unii Europejskiej (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 998/2003).

Pupil wjeżdżający do Polski z innego kraju UE powinien być:

  • zidentyfikowany za pomocą TRANSPONDERA lub za pomocą wyraźnie czytelnego tatuażu wykonanego przed dniem 3 lipca 2011 r.;
  • zaszczepiony przeciwko wściekliźnie;
  • być zaopatrzony w PASZPORT, przez upoważnionego lekarza weterynarii, poświadczający ważność szczepienia przeciwko wściekliźnie.

Jeżeli wracamy z kraju trzeciego to w zależności, gdzie byliśmy dodatkowo wymagane są:

  • dokument identyfikacyjny (świadectwo zdrowia) - dokument ten jest wystawiany przez urzędowego lekarza weterynarii z terytorium lub państwa trzeciego, z którego zainicjowano przemieszczenie;
  • wynik badania miareczkowania przeciwciał przeciwko wściekliźnie.

Jeśli kontrola ujawni, że dane zwierzę nie spełnia wymogów dotyczących przywozu, to po konsultacji z urzędowym lekarzem weterynarii, zgodnie z art. 35 rozporządzenia (WE) nr 576/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 czerwca 2013 r., właściwy organ podejmuje decyzję o zawróceniu danego zwierzęcia domowego do jego państwa lub terytorium, z którego zainicjowano przemieszczenie, albo o izolowaniu zwierzęcia pod urzędową kontrolą przez czas niezbędny do spełnienia wymogów zdrowotnych, na koszt właściciela lub osoby fizycznej odpowiedzialnej za zwierzę. W ostateczności o uśpieniu zwierzęcia, bez rekompensaty finansowej, jeśli nie można zrealizować jego zawrócenia albo izolacji poprzez kwarantannę.

Szczegółowe informacje na temat przewozu zwierząt towarzyszących podróżnym (tj. psy, koty, fretki) znajdują się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii.

 

do góry