Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Dziecko w podróży -

Nawigacja

Dziecko w podróży

Dziecko w podróży

12.01.2016

Dzieci przekraczające granicę obowiązują takie same zasady jak dorosłych. Dokumentami uprawniającymi każdego obywatela RP do przekroczenia granicy państwowej są – w zależności od kierunku podróży – ważny paszport lub dowód osobisty.

 

Na granicach wewnętrznych strefy Schengen nie jest prowadzona kontrola graniczna, co jednak nie zwalnia nas z konieczności posiadania dokumentu, który będzie potwierdzał naszą tożsamość i obywatelstwo – czyli dowodu osobistego lub paszportu.

 

Dokumentem podróży dla dzieci może być paszport, paszport tymczasowy oraz – w przypadku podróżowania do krajów Unii Europejskiej – dowód osobisty. Na wniosek rodziców dowód osobisty może otrzymać nawet kilkutygodniowe dziecko, ale dokument wydany osobie, która nie ukończyła 18 lat, będzie ważny tylko 5 lat od daty jego wydania. Z kolei paszporty wydane dzieciom do 13 roku życia będą ważne przez 5 lat, a jeśli dziecko w momencie otrzymania dokumentu ukończyło 13 lat – 10 lat od jego wydania.

 

W przypadku kiedy małoletni podróżuje sam lub z jednym z rodziców albo z osobą obcą, należy liczyć się z możliwością podejmowania przez funkcjonariuszy organów dokonujących kontroli dodatkowych czynności mających na celu sprawdzenie czy małoletni nie podróżuje wbrew woli osób sprawujących nad nim opiekę rodzicielską.

 

Rodzicom, którzy wysyłają dzieci w samotną podróż, radzimy, aby sprawdzili w przedstawicielstwach dyplomatycznych (ambasadzie, urzędzie konsularnym), jakie są procedury dotyczące podroży nieletnich i wjazdu na terytorium innego państwa osób nieletnich bez opieki.

 

O szczegółowych zasadach wjazdu i pobytu w poszczególnych państwach informuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych na swojej stronie internetowej w zakładce „Polak za granicą”.

do góry