Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Ujawnieni w Łodzi za nielegalny pobyt - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Ujawnieni w Łodzi za nielegalny pobyt

Dagmara BIELEC

W wyniku wtorkowej kontroli legalności pobytu cudzoziemców przeprowadzonej na terenie Łodzi funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Łodzi ujawnili i zatrzymali dwóch mężczyzn - obywatela Gruzji i Uzbekistanu. Cudzoziemcy przebywali w Polsce wbrew obowiązującym przepisom.

  • 13-209702
    13-209702

U 43 – letniego obywatela Uzbekistanu funkcjonariusze stwierdzili brak ważnej wizy lub innego ważnego dokumentu uprawniającego do wjazdu na terytorium RP i pobytu na nim oraz przekroczenie granicy państwowej wbrew przepisom. Ponadto mężczyzna nie posiadał żadnych środków finansowych niezbędnych do pokrycia kosztów pobytu w naszym kraju lub podróży powrotnej do państwa pochodzenia, nie wskazał również wiarygodnych źródeł ich uzyskania. Dlatego też wobec niego zostało wszczęte postępowanie zobowiązujące do powrotu.  Wobec cudzoziemca zastosowano środki alternatywne do detencji. Po zakończonych czynnościach mężczyzna został zwolniony.

Drugi z ujawnionych cudzoziemców – obywatel Gruzji uchylał się od wykonania w decyzji Komendanta PSG w Łodzi z czerwca 2020 roku o zobowiązaniu do powrotu. Mężczyzna zamiast opuścić terytorium Polski w terminie wskazanym w decyzji, pozostał na nim łamiąc przepisy pobytowe. W związku z tym, Gruzin został zatrzymany w celu przymusowego wykonania decyzji o zobowiązaniu do powrotu.

 

do góry