Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Legitymował się sfałszowanym dokumentem dlatego odmówiono mu wjazdu - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Legitymował się sfałszowanym dokumentem dlatego odmówiono mu wjazdu

05.09.2022 Dagmara Bielec

Odmową wjazdu na terytorium Polski, cofnięciem wizy oraz przedstawieniem zarzutów karnych zakończyła się podróż obywatela Turcji, usiłującego podstępem dostać się do naszego kraju na podstawie sfałszowanego zezwolenia na pracę.

  • Funkcjonariuszki SG oglądają wizę./zdjęcie poglądowe.
    Funkcjonariuszki SG oglądają wizę./zdjęcie poglądowe.

Do zdarzenia doszło w piątek (2 września 2022 roku) podczas kontroli paszportowej po przylocie samolotu ze Stambułu. Jeden z podróżnych w trakcie kontroli na I linii kontroli granicznej okazał swój paszport wraz z wizą oraz zezwolenie na pracę w jednej z firm budowlanych w Warszawie. Jednak w trakcie kontroli granicznej okazane dokumenty uzupełniające wzbudziły wątpliwości, co do ich autentyczności. Wnikliwie analizując dokumenty przedstawione przez obywatela Turcji ustalono, że zezwolenie na pracę zostało podrobione na wzór oryginalnego - świadczyły o tym między innymi liczne błędy językowe w dokumencie. Kolejne sprawdzenia, tym razem w dostępnych bazach SG, potwierdziły podejrzenia funkcjonariuszy – faktycznie zezwolenie figurowało w systemie, ale zostało wystawione na dane innej osoby. Turkowi przedstawiono zarzut usiłowania przekroczenia granicy wbrew przepisom oraz wszczęto wobec niego postępowanie przygotowawcze. Cudzoziemiec nie przyznał się do zarzucanego mu czynu, ale złożył wyjaśnienia. Po otrzymaniu decyzji o odmowie wjazdu, oraz cofnięciu wizy odleciał z powrotem do Turcji.

do góry