Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Działali w zorganizowanej grupie przestępczej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Działali w zorganizowanej grupie przestępczej

28.07.2022 Krzysztof Grzech

Akt oskarżenia skierowany wobec dziesięciu osób oskarżonych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej to efekt wielomiesięcznej pracy naszych funkcjonariuszy z Wydziału Operacyjno-Śledczego.

  • Kajdanki leżące na laptopie
    Kajdanki leżące na laptopie

Wydział Operacyjno-Śledczy Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej prowadził pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Łowiczu śledztwo w sprawie działania zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych polegających na nabywaniu, przechowywaniu, przewożeniu, wytwarzaniu i wprowadzania do obrotu wyrobów akcyzowych w postaci wyrobów tytoniowych oraz suszu tytoniowego bez oznaczenia znakami akcyzy.

Podstawę do wszczęcia śledztwa stanowiły materiały uzyskane w ramach czynności operacyjno – rozpoznawczych, które doprowadziły w dniu 17 lipca 2021 roku do ujawnienia w powicie łowickim kompletnej linii do produkcji papierosów nieposiadających znaków skarbowych akcyzy oraz komponentów służących do ich produkcji.

W ramach prowadzonego postępowania przygotowawczego zebrano materiał dowodowy pozwalający Prokuratorowi na wydanie postanowień o zatrzymaniach
i przeszukaniach miejsc zamieszkania kolejnych osób biorących udział w zorganizowanej grupie przestępczej i zastosowaniu wobec nich decyzja Sądu Rejonowego w Łowiczu najsurowszego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Dalsze działania naszych funkcjonariuszy umożliwiły skierowanie aktu oskarżenia w stosunku do 10 osób oskarżonych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, tj. o czyn z art. 258 § 1 kk i inne, gdzie wartość łączna uszczupleń podatkowych skarbu Państwa wyniosła ponad 70 000 000 złotych.  W stosunku do 4 oskarżonych w dalszym ciągu zastosowanie mają środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania.      

do góry