Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Jeden uchylał się od wyroku, czworo pozostałych pracowało nielegalnie - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Jeden uchylał się od wyroku, czworo pozostałych pracowało nielegalnie

30.04.2021 Dagmara Bielec-Janas

Wczorajsze kontrole przeprowadzone przez funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej w Łodzi doprowadziły do ujawnienia pięciu cudzoziemców, którzy naruszyli przepisy pobytowe w naszym kraju. Trzech z nich otrzymało decyzje zobowiązujące do powrotu wobec pozostałych zostały wszczęte postępowania w tym kierunku.

  • Kogut SG na tle Terminala Lotniska w Łodzi Kogut SG na tle Terminala Lotniska w Łodzi
    Kogut SG na tle Terminala Lotniska w Łodzi

Podjęte kontrole legalności pobytu cudzoziemców przez funkcjonariuszy Straży Granicznej na ternie Łodzi miały przede wszystkim na celu sprawdzenie czy cudzoziemcy przebywający na terenie regionu łódzkiego nie naruszają przepisów pobytowych w naszym kraju lub nie uchylają się od wykonania decyzji zobowiązujących ich do powrotu w określonym terminie.

W wyniku wczorajszych czynności kontrolnych funkcjonariusze ujawnili pięć osób, w tym trzech obywateli Ukrainy oraz dwóch obywateli Indonezji. Cudzoziemcy, w świetle obowiązujących przepisów, przebywali w naszym kraju nielegalnie. Dane jednego z obywateli Ukrainy figurowały w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Polski był niepożądany. Mężczyzna był skazany prawomocnym wyrokiem sądu na 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata za jazdę w stanie nietrzeźwości oraz zobowiązany do powrotu decyzją administracyjną z września 2020 roku. Także i tym razem, wobec niego wszczęto postępowanie administracyjne zakończone zobowiązaniem do powrotu w terminie 30 dni i z zakazem ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen przez okres 3 lat.

Z kolei pozostała czwórka ujawnionych cudzoziemców tj. dwoje obywateli Ukrainy i dwóch Indonezyjczyków pracowała bez wymaganych zezwoleń na pracę lub oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji oświadczeń. Wobec nich komendant PSG w Łodzi wszczął postępowania administracyjne zakończone w przypadku Ukraińców wydaniem decyzji zobowiązujących do powrotu w terminie 30 dni z zakazem ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen przez rok. Natomiast obywatele Indonezji  oczekują na zakończenie czynności w ich sprawie.

do góry