Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Nieudana randka - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nieudana randka

21.10.2020 Krzysztof Grzech

Obywatele Stanów Zjednoczonych Ameryki z uwagi na sytuację pandemiczną związaną z wirusem SARS-CoV-2 są aktualnie objęci zakazem wjazdu do Polski. Jednak pomimo ogólnego zakazu, niektórzy Amerykanie mogą wjechać do naszego kraju, jeżeli spełniają określone warunki. Z takiej możliwości postanowił skorzystać pewien 32-letni obywatel USA. Niestety nie do końca legalnie.

  • Odpis aktu małżeństwa
    Odpis aktu małżeństwa

Jedną z przesłanek umożliwiających wjazd do Polski obywatelowi Stanów Zjednoczonych Ameryki podobnie jak innych krajów objętych tymczasowym zakazem jest fakt pozostawania w związku małżeńskim z obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej. Z takiej możliwości postanowił skorzystać wspomniany cudzoziemiec.

Mężczyzna przyleciał na warszawskie Lotnisko Chopina, gdzie do kontroli granicznej przedstawił funkcjonariuszom amerykański paszport i oświadczył, że pozostaje w związku małżeńskim z obywatelką RP. Na potwierdzenie swoich słów okazał znajdujące się w telefonie zdjęcie odpisu aktu małżeństwa. Funkcjonariusze Straży Granicznej postanowili zweryfikować autentyczność informacji przekazanych przez podróżnego korzystając z dostępnych baz danych jak i rozmawiając telefonicznie z domniemaną małżonką. Kobieta potwierdziła, że mężczyzna jest jej mężem. Nie potrafiła jednak wiarygodnie udowodnić tego faktu, nie posiadała też żadnych dokumentów potwierdzających zawarcie związku małżeńskiego. Weryfikacja w bazach danych potwierdziła fakt pozostawania kobiety w formalnym związku małżeńskim jednak nie z obywatelem USA a z obywatelem Polski. Jak się okazało w telefonie Amerykanina znajdowało się przerobione zdjęcie aktu małżeństwa wspomnianej kobiety z Polakiem, którym podróżny posłużył podczas kontroli, a wcześniej przed wejściem na pokład samolotu.

Jak tłumaczył funkcjonariuszom, wykorzystując w ten sposób fałszywy dokument, chciał wjechać do Polski , aby wesprzeć na duchu swoją partnerkę podczas rozwodu.

Cudzoziemiec nie przedstawił żadnych innych dokumentów w celu potwierdzenia celu i warunków wjazdu, dlatego otrzymał decyzję o odmowie wjazdu. Ponadto funkcjonariusze Grupy Operacyjno-Śledczej PSG Warszawa Okęcie wszczęli postępowanie przygotowawcze w związku z usiłowaniem nielegalnego przekroczenia granicy przez obywatela USA. Mężczyzna przyznał się do przedstawionych zarzutów i dobrowolnie poddał karze grzywny w wysokości 4000 zł. Do przedstawionych zarzutów pomocnictwa przyznała się również obywatelka Polski i dobrowolnie poddała karze grzywny w tej samej wysokości.

Mężczyzna jeszcze dziś odleci do USA.

Więcej informacji na temat aktualnie obowiązujących zasad wjazdu na terytorium RP można znaleźć tutaj.

do góry