Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej 7 tożsamości Gruzina i fałszywe oświadczenie - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

7 tożsamości Gruzina i fałszywe oświadczenie

12.10.2020 Dagmara Bielec-Janas

W sobotę (10.10.2020 r.) funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie odmówili wjazdu do Polski obywatelowi Gruzji, który usiłował podstępem wbrew przepisom przekroczyć granicę będąc świadomym czteroletniego zakazu jaki go obejmuje przy wjeździe na terytorium państw obszaru Schengen. Co ciekawe, mężczyzna w ciągu ostatnich dwóch lat zmieniał siedem razy swoją tożsamość, chcąc oszukać służby graniczne.

44-letni Gruzin zgłosił się do odprawy granicznej po przylocie samolotu z Kijowa. Mężczyzna okazał do kontroli biometryczny gruziński paszport oraz Oświadczenie jednej z agencji pracy tymczasowej o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w charakterze pracownika tymczasowego.

W celu potwierdzenia warunków wjazdu i pobytu Gruzina w Polsce oraz z uwagi na zbieżność jego danych z tymi znajdującymi się w bazach SG, podróżnego skierowano na II linię kontroli granicznej.

Na podstawie zdjęć znajdujących się w bazach danych SG, funkcjonariusze ustalili, że cudzoziemiec posiadał różne tożsamości zarówno jako Rosjanin jak i Gruzin. Figurując pod różnymi choć zbliżonymi do siebie nazwiskami, mężczyzna był zastrzeżony w systemach przez stronę niemiecką jako osoba, której należy odmówić wjazdu na obszar państw strefy Schengen.  Z ustaleń funkcjonariuszy grupy granicznej wynikało, że tym razem jest to już siódma z kolei tożsamość Gruzina, którą się legitymuje, aby przedostać się do Polski.

Dodatkowo obywatel Gruzji okazał Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w charakterze pracownika tymczasowego, wystawione przez podmiot działający jako agencja pracy tymczasowej. Jednak i ten dokument wzbudził wątpliwości funkcjonariuszy, co do jego autentyczności. Poza licznymi błędami formalnymi, Oświadczenie zostało wystawione na podjęcie pracy przez kobietę, a nie mężczyznę, poza tym było jedynym dokumentem, które miało uwiarygodnić cel wjazdu Gruzina.

Cudzoziemiec otrzymał decyzję o odmowie wjazdu na terytorium RP. Wobec niego wszczęto postępowanie, przedstawiając mu zarzut usiłowania przekroczenia wbrew przepisom, podstępem granicy państwowej, będąc świadomym zakazu wjazdu na terytorium Schengen, - przedstawiając do kontroli paszportowej autentyczny gruziński paszport na zmienione dane oraz posługując się jako autentycznym podrobionym na wzór oryginalnego Oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w charakterze pracownika tymczasowego (art. 264 § 2 kk. w zb. z art. 270 § 1 kk.) Podejrzany nie przyznał się da zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień.

do góry