Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Skuteczni w terenie - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Skuteczni w terenie

29.06.2020 Dagmara Bielec-Janas

W miniony weekend funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Warszawie podlegającej Nadwiślańskiemu Oddziałowi Straży Granicznej w ramach zapobiegania i przeciwdziałania nielegalnej migracji podjęli szereg kontroli legalności pobytu wobec cudzoziemców przebywających na terenie stolicy i sąsiednich powiatów.

Podjęte kontrole doprowadziły do zatrzymania pięciu osób - trzech obywateli Ukrainy, Gruzina i Wietnamczyka. Powodem zatrzymania cudzoziemców był brak dokumentów (ob. Wietnamu i Gruzji), oraz w przypadku trojga ob. Ukrainy nieopuszczenie terytorium Polski po odmowie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy, czy też ochrony międzynarodowej.

Wobec wszystkich zostały wszczęte postępowania administracyjne, zakończone wydaniem decyzji zobowiązujących ich do powrotu z jednoczesnym zakazem ponownego wjazdu do Polski i pozostałych krajów obszaru Schengen przez czas określony w decyzji powrotowej. W przypadku obywateli Gruzji i Wietnamu do chwili opuszczenia Polski - postanowieniem sądu – będą przebywać w jednym ze strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców.

do góry