Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Skuteczni w terenie - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Skuteczni w terenie

08.01.2020 Dagmara Bielec-Janas

Wczorajsze kontrole (07.01.2020 r.) przeprowadzone przez funkcjonariuszy Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej doprowadziły do ujawnienia 14 cudzoziemców, którzy naruszyli przepisy pobytowe w naszym kraju. Siedmioro z nich otrzymało decyzje zobowiązujące do powrotu wobec pozostałych zostały wszczęte postępowania w tym kierunku.

Podjęte kontrole legalności pobytu cudzoziemców przez funkcjonariuszy Straży Granicznej na ternie województw: mazowieckiego, łódzkiego oraz kujawsko-pomorskiego miały przede wszystkim na celu sprawdzenie czy cudzoziemcy przebywający na terenie Polski centralnej nie naruszyli przepisów pobytowych w naszym kraju lub nie uchylają się od wykonania decyzji zobowiązujących ich do powrotu w określonym terminie.

W wyniku wczorajszych kontroli funkcjonariusze z placówek Straży Granicznej w Warszawie, Lesznowoli, Łodzi, Bydgoszczy oraz Warszawa-Modlin ujawnili 13 osoby, które w świetle obowiązujących przepisów przebywali nielegalnie na terytorium Polski, a dokładnie - nie posiadali wymaganych tytułów pobytowych, bo przekroczyli dopuszczalny czas pobytu w naszym kraju lub nie opuścili terytorium RP po odmowie udzielenia zezwolenia na pobyt przez wojewodę. Zatrzymani to obywatele Ukrainy, Indii, Gruzji, Tadżykistanu, Armenii, Mołdawii, i Filipin. Siedmioro z nich otrzymało decyzje zobowiązujące do powrotu z zakazem ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen we wskazanym okresie, wobec pozostałych wszczęto postępowania w tym kierunku lub też oczekują na zakończenie czynności.

do góry