Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Dzień Kadeta w Zespole Szkół Zawodowych im. Marszałka Franciszka Bielińskiego w Górze Kalwarii - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Dzień Kadeta w Zespole Szkół Zawodowych im. Marszałka Franciszka Bielińskiego w Górze Kalwarii

Dagmara Bielec-Janas
02.12.2019

W piątek (29.11.2019 r.) delegacja Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej wzięła udział w uroczystościach Dnia Kadeta, jak co roku, obchodzonych w Zespole Szkół Zawodowych im. Marszałka Franciszka Bielińskiego w Górze Kalwarii.

W rocznicę Nocy Listopadowej, w obecności dyrekcji, kadry pedagogicznej szkoły oraz licznie przybyłych gości – przedstawicieli władz powiatowych oraz zaprzyjaźnionych służb mundurowych  uczniowie klas mundurowych I Liceum Ogólnokształcącego otrzymali patent młodszego kadeta.

Uczniowie po uroczystym ślubowaniu mieli okazję obejrzeć i poznać możliwości sprzętu służbowego wykorzystywanego przez Wojska Obrony Terytorialnej.

W szkole aktywna i widoczna była również Straż Graniczna, reprezentowana przez funkcjonariuszy Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. Nasi koledzy opowiadali uczniom jak wygląda nabór do służby w naszej formacji, z czym się wiąże proces kontroli paszportowej dokonywanej na przejściach lotniczych. Z kolei komandosi NwOSG zaprezentowali sprzęt specjalistyczny i różnego rodzaju broń służbową wykorzystywaną do działań specjalnych. Uczniowie mogli również zgłębić tajniki pracy technika kryminalistyki, który przedstawił w jaki sposób można zbierać materiał dowodowy w miejscu przestępstwa. Całość obchodów zakończył pokaz umiejętności psa służbowego wykorzystywanego do wykrywania materiałów wybuchowych i broni, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem.

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej od 23 marca 2010 r. na mocy podpisanego porozumienia pomiędzy Komendantem NwOSG, dyrekcją szkoły a władzami powiatu piaseczyńskiego współpracuje z Zespołem Szkół Zawodowych im. Marszałka Franciszka Bielińskiego, w której realizowany jest program innowacji pedagogicznej mający na celu wychowanie uczniów w duchu patriotyzmu, pielęgnowaniu tradycji narodowych i pamięci walk w obronie granic i niepodległości Polski oraz kształtowaniu postaw obywatelskich.

W ramach podjętej współpracy funkcjonariusze naszego oddziału wspierają proces kształcenia młodzieży z klas o profilu Ochrona Granicy Państwowej,  prowadząc spotkania edukacyjne, udzielając merytorycznej i organizacyjnej pomocy przy realizacji programu kształcenia. W gronie kadry pedagogicznej szkoły jest płk SG Piotr Czarnecki Naczelnik Wydziału ds. Cudzoziemców z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. To właśnie między innymi dzięki niemu młodzież tej szkoły ma okazję poznać codzienną specyfikę naszej służby, bo być może w przyszłości zasilą szeregi Straży Granicznej. Funkcjonariusze z naszego oddziału starają się także integrować z uczniami m.in. poprzez organizowanie dla nich Konkursu wiedzy i umiejętności dla klas mundurowych o Puchar Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, w której co roku z dużym sukcesem, współzawodniczy drużyna z ZSZ Bielińskiego.

do góry