Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Działania prewencyjno – kontrolne w Warszawie - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Działania prewencyjno – kontrolne w Warszawie

08.11.2019 Dagmara Bielec-Janas

Wczoraj (07.11.2019 r.) funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Warszawie zatrzymali obywatela Gruzji, który przebywał w naszym kraju nielegalnie. Kontrolę legalności pobytu cudzoziemca podjęto w ramach działań kontrolno – prewencyjnych ukierunkowanych na przewoźników świadczących usługi przewozu osób z wykorzystaniem aplikacji mobilnych.

Działania kontrolne Straży Granicznej przeprowadzone były na terenie Warszawy wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji, Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego, mazowieckiego Urzędu Celno - Skarbowego oraz przedstawicielem Wydziału Nadzoru Kontroli i Rejestracji Pojazdów oraz Wydawania Uprawnień. Wspólne kontrole pozwoliły na ujawnienie obywatela Gruzji, który nie posiadał dokumentu pobytowego uprawniającego go do pobytu, a tym bardziej do pracy zarobkowej na terenie naszego kraju. Ponadto mężczyzna podjął działalność gospodarczą niezgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie na terytorium RP. Kierowca nie posiadał zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, czy też licencji na wykonywanie przewozu drogowego osób. Fakt ten wypełnił przesłanki określone w art. 302 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy o cudzoziemcach uzasadniające wydanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.
do góry