Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Wspólne kontrole legalności pobytu w Łodzi - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Wspólne kontrole legalności pobytu w Łodzi

06.09.2019 Dagmara Bielec-Janas

Wczoraj (05.09.2019 r.) funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Łodzi wspólnie z policjantami z Oddziału Prewencji KMP w Łodzi, w ramach przeciwdziałania nielegalnej migracji, przeprowadzili działania kontrolne na terenie miasta, w wyniku których zatrzymano trzech cudzoziemców przebywających w Polsce nielegalnie.

  • zdjęcie archiwum NwOSG
    zdjęcie archiwum NwOSG

Kontrole miały na celu monitorowanie i sprawdzenie czy cudzoziemcy przebywający na terenie województwa łódzkiego nie naruszają przepisów pobytowych w naszym kraju lub nie uchylają się od wykonania decyzji zobowiązujących ich do powrotu w określonym terminie.

Zatrzymani cudzoziemcy to dwoje obywateli Ukrainy i Gruzin. 40-letni Ukrainiec nie posiadał ważnej wizy lub też innego ważnego dokumentu, uprawniającego go do wjazdu na terytorium Polski i pobytu na nim, a także środków finansowych, które pozwoliłyby mu pokryć koszty pobytu w naszym kraju. Jak oświadczył, złożył wniosek do jednego z wojewodów o zgodę na pobyt, ale po czasie, w momencie kiedy przebywał na terytorium RP nielegalnie. Dlatego wobec niego komendant Placówki SG w Łodzi wszczął postępowanie administracyjne zakończone wydaniem decyzji zobowiązującej go do powrotu w terminie 15 dni i zakazem ponownego wjazdu do Polski i innych państw obszaru Schengen przez 6 miesięcy. Podobny los spotkał 31-letnia Ukrainkę. Ona również nie posiadała tytułu pobytowego w naszym kraju. Kobieta nie opuściła terytorium RP po wykorzystaniu dopuszczalnego okresu jej pobytu na terytorium wszystkich lub niektórych państw obszaru Schengen, do którego była uprawniona bez konieczności posiadania wizy, w każdym okresie 180 dni. Ona również otrzymała decyzję zobowiązującą do powrotu. Z kolei u Gruzina funkcjonariusze stwierdzili, że jego cel pobytu jest niezgodny z deklarowanym przy wjeździe do Polski. Cudzoziemiec przekroczył granicę na podstawie wizy w celu podjęcia pracy. Jednak nie nawiązał kontaktu z pracodawcą, który wnioskował o jego wizę i tym samym przyjazd do Polski. Gruzin za to znalazł pracę gdzie indziej. Po upływie ważności wizy wnioskował o pobyt czasowy i pracę, jednak w momencie kiedy przebywał w Polsce nielegalnie. Nadużywając w ten sposób przepisy pobytowe w naszym kraju, wobec niego zostało wszczęte postepowanie w kierunku zobowiązania do powrotu.

do góry