Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Dzisiaj przypada Święto Straży Granicznej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Dzisiaj przypada Święto Straży Granicznej

16.05.2019

16 maja obchodzimy święto Straży Granicznej, powołanej 28 lat temu do ochrony granic Rzeczpospolitej Polskiej. Obecnie formacja liczy ponad 14,5 tys. funkcjonariuszy i zatrudnia 3,3 tysiąca pracowników. Chroni nie tylko granicę Polski, ale jednocześnie zewnętrzną granicę Unii Europejskiej.

Straż Graniczna jest jednolitą, umundurowaną i uzbrojoną formacją przeznaczoną do ochrony granicy państwowej, kontroli ruchu granicznego oraz zapobiegania i przeciwdziałania nielegalnej migracji.

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego z siedzibą w Warszawie jest jednym z dziewięciu oddziałów funkcjonujących w strukturze organizacyjnej Straży Granicznej. Został utworzony 15 września 2004 r. a swoje ustawowe zadania realizuje wewnątrz kraju, obejmując swoim zasięgiem trzy centralne województwa: mazowieckie, łódzkie oraz kujawsko-pomorskie, które stanowią 23% powierzchni Polski, zamieszkiwanej przez 26% ludności kraju. Tak więc jest jedyną jednostką organizacyjną spośród pozostałych oddziałów Straży Granicznej, która nie ma bezpośredniego styku z granicą państwa.

Na co dzień, funkcjonariusze naszego oddziału zapewniają obsługę ruchu granicznego w 5 przejściach lotniczych (4 stałych i 1 dodatkowym), znajdujących się w: Placówce Straży Granicznej Warszawa-Okęcie, Placówce Straży Granicznej Warszawa-Modlin, Placówce Straży Granicznej w Łodzi, Placówce Straży Granicznej w Bydgoszczy oraz Placówce Straży Granicznej w Lesznowoli z Grupą Zamiejscową w Radomiu. W strukturach Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej znajduje się również funkcjonująca od zeszłego roku Placówka Straży Granicznej w Warszawie oraz Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców podległy placówce SG w Lesznowoli.

Poza lotniczymi przejściami granicznymi, na obszarze 88 powiatów centralnej Polski, funkcjonariusze NwOSG dokonują kontroli legalności pobytu cudzoziemców, ich zatrudnienia w zakresie powierzenia wykonywania im pracy jak i prowadzenia przez nich działalności gospodarczej. Prowadzą czynności związane z przyjmowaniem od cudzoziemców wniosków o ochronę międzynarodową. Oprócz zadań związanych z ochroną nienaruszalności granicy państwowej funkcjonariusze NwOSG przeciwdziałają i zwalczają przestępstwa o charakterze transgranicznym oraz ujawniają fałszerstwa dokumentów uprawniających cudzoziemców zarówno do wjazdu jak i pobytu na terytorium naszego kraju.

W 2018 roku funkcjonariusze NwOSG odprawili granicznie blisko 9 mln podróżnych, podjęli 3392 kontrole legalności pobytu cudzoziemców, w efekcie których ujawnili około 1900 osób nielegalnie przebywających w naszym kraju oraz ujawnili towary pochodzące z przestępstw na łączną kwotę ponad 8 mln złotych.

W Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej pełni służbę 1382 funkcjonariuszy, a zatrudnionych jest 393 pracowników. Cały czas trwa nabór do służby w naszym oddziale. W 2019 roku NwOSG planuje przyjąć blisko 90 nowych funkcjonariuszy.

do góry