Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Wspólne działania prewencyjno–kontrolne - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Wspólne działania prewencyjno–kontrolne

15.05.2019 Krzysztof Grzech

Kolejne działania prewencyjno–kontrolne ukierunkowane na przewoźników świadczących usługi przewozu osób na terenie Warszawy przy wykorzystaniu aplikacji. Po raz kolejny funkcjonariusze z Zespołu ds. Działań Kontrolnych i Weryfikacyjnych Placówki Straży Granicznej w Warszawie zatrzymali 3 cudzoziemców, którzy przebywali w naszym kraju nielegalnie.

  • zdjęcie archiwum NwOSG
    zdjęcie archiwum NwOSG

Zatrzymani to dwóch obywateli Gruzji i jeden Tadżykistanu. Gruzini nie opuścili Polski po wykorzystaniu dopuszczalnego okresu pobytu na terytorium państw obszaru Schengen, do którego byli uprawnieni bez konieczności posiadania wizy. Tadżyk zaś nie posiadał dokumentu uprawniającego go do pobytu na terytorium Polski. W związku z tym Komendant PSG w Warszawie wydał cudzoziemcom decyzję o zobowiązaniu do powrotu z jednoczesnym zakazem ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen na okres 1 roku.

Wszyscy zatrzymani po zakończeniu czynności administracyjnych opuścili placówkę SG.

W czwartkowych działaniach kontrolno – prewencyjnych, poza funkcjonariuszami Straży Granicznej, uczestniczyli również funkcjonariusze Policji, Krajowej Administracji Skarbowej oraz pracownicy Urzędu m.st. Warszawy.

do góry