Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Kontrolowali legalność pobytu cudzoziemców - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kontrolowali legalność pobytu cudzoziemców

Dagmara Bielec-Janas
11.05.2019

W miniony czwartek (09.05.2019 r.) funkcjonariusze z Zespołu ds. Działań Kontrolnych i Weryfikacyjnych Placówki Straży Granicznej w Warszawie zatrzymali 3 cudzoziemców, którzy przebywali w naszym kraju nielegalnie.

Kontrole legalności pobytu cudzoziemców podjęto w ramach działań kontrolno – prewencyjnych ukierunkowanych na przewoźników świadczących usługi przewozu osób na terenie Warszawy z wykorzystaniem aplikacji mobilnych. Ich efektem było zatrzymanie trzech cudzoziemców: obywatela Gruzji oraz 2 obywateli Pakistanu. 47-letni Gruzin nie opuścił Polski po wykorzystaniu dopuszczalnego okresu pobytu na terytorium państw obszaru Schengen, do którego był uprawniony bez konieczności posiadania wizy. W związku z tym Komendant PSG w Warszawie wydał cudzoziemcowi decyzję o zobowiązaniu do powrotu z terminem 15 dni na opuszczenie naszego kraju z jednoczesnym zakazem ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen na okres 6 miesięcy. Kolejni cudzoziemcy ujawnieni przez funkcjonariuszy SG to obywatele Pakistanu. 39-latka oraz 38-letni mężczyzna nie posiadali żadnego aktualnego dokumentu (wiza, karta pobytowa, etc.) uprawniającego ich do legalnego pobytu w Polsce. Dlatego też obydwoje otrzymali decyzje zobowiązujące ich do powrotu w terminie 30 dni z zakazem ponownego wjazdu do Polski i krajów Schengen przez rok.

Wszyscy zatrzymani po zakończeniu czynności administracyjnych opuścili placówkę SG.

W czwartkowych działaniach kontrolno – prewencyjnych, poza funkcjonariuszami Straży Granicznej, uczestniczyli również funkcjonariusze Policji, Krajowej Administracji Skarbowej oraz pracownicy Urzędu m.st. Warszawy.

 

do góry