Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Uczestniczyliśmy w Dniu Kadeta - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Uczestniczyliśmy w Dniu Kadeta

03.12.2018

W miniony piątek (30.11.2018r.) delegacja z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej uczestniczyła w uroczystym apelu z okazji Dnia Kadeta zorganizowanym przez Zespół Szkół Zawodowych im. Marszałka Franciszka Bielińskiego w Górze Kalwarii.

W rocznicę Nocy Listopadowej, w obecności dyrekcji, kadry pedagogicznej szkoły oraz licznie przybyłych gości – przedstawicieli władz powiatowych, gminnych oraz zaprzyjaźnionych służb mundurowych uczniowie klas I Liceum Ogólnokształcącego o profilu Ochrona Granicy Państwowej, Służba Policyjna oraz Pożarnictwo otrzymali patent młodszego kadeta.

Tak uroczyste spotkanie było również okazją do wręczenia dyplomów i podziękowań. Za pomoc oraz wsparcie udzielone szkole.

Podczas piątkowych obchodów Dnia Kadeta, funkcjonariusze NwOSG zaprezentowali sprzęt specjalistyczny i różnego rodzaju broń służbową wykorzystywaną do działań specjalnych oraz wyszkolenie psa służbowego wykorzystywanego do wykrywania materiałów wybuchowych.

Wszystkim kadetom serdecznie gratulujemy i życzymy satysfakcji w realizacji wyznaczonych celów.

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej od 23 marca 2010 r. na mocy podpisanego porozumienia pomiędzy Komendantem NwOSG, dyrekcją szkoły a władzami powiatu piaseczyńskiego współpracuje z Zespołem Szkół Zawodowych im. Marszałka Franciszka Bielińskiego, w której realizowany jest program innowacji pedagogicznej mający na celu wychowanie uczniów w duchu patriotyzmu, pielęgnowaniu tradycji narodowych i pamięci walk w obronie granic i niepodległości Polski oraz kształtowaniu postaw obywatelskich.

W ramach podjętej współpracy funkcjonariusze naszego oddziału wspierają proces kształcenia młodzieży z klas o profilu Ochrona Granicy Państwowej,  prowadząc spotkania edukacyjne, udzielając merytorycznej i organizacyjnej pomocy przy realizacji programu kształcenia dzięki czemu młodzież tej szkoły ma okazję poznać codzienną specyfikę naszej służby, by być może w przyszłości zasilić szeregi Straży Granicznej. Funkcjonariusze z naszego oddziału starają się także integrować z uczniami m.in. poprzez organizowanie dla nich Konkursu wiedzy i umiejętności dla klas mundurowych o Puchar Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, w której co roku z dużym sukcesem, współzawodniczy drużyna z ZSZ Bielińskiego.

Z kolei uczniowie klas mundurowych z Bielińskiego angażują się aktywnie w uroczystości o charakterze patriotycznym inicjowane przez NwOSG poprzez wystawianie posterunków honorowych, pocztów flagowych i sztandarowych.

 

zdjęcia Zespół Szkół Zawodowych im.Marszałka Franciszka Bielińskiego

 

do góry