Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej 14 lat minęło... - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

14 lat minęło...

14.09.2018 Dagmara BIELEC - JANAS

15 września 2018 roku przypada 14. rocznica utworzenia Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego.

Utworzenie we wrześniu 2004 roku Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej – pierwszego, który poza portami lotniczymi nie miał bezpośredniego styku z granicą, miało ogromny wpływ na proces tworzenia nowych procedur działania Straży Granicznej. Powołany do życia nasz oddział powstał na bazie jednostek terenowych SG funkcjonujących w Łodzi, Kielcach, Bydgoszczy, Poznaniu i przede wszystkim w Warszawie, a funkcjonariusze z tych jednostek utworzyli jego trzon. To tutaj próbowano różnych rozwiązań dążąc do wypracowania najskuteczniejszych metod kontroli nielegalnej migracji i zwalczania przestępczości transgranicznej. Dlatego też, śmiało można stwierdzić, że płynne przejście od służby na granicy do działań wewnątrz kraju bez wątpienia wsparto na fundamentach doświadczeń Nadwiślańskiego Oddziału SG.

Zmiany w Ustawie o Straży Granicznej jak i reorganizacja samej formacji nałożyły na nas więcej obowiązków, ale poszerzając nasze kompetencje, dały nam również możliwość działania. To, tu w Warszawie , krzyżują się główne szlaki komunikacyjne o międzynarodowym znaczeniu, to również tu koncentrują się największe skupiska cudzoziemców. Zorganizowane grupy przestępcze niekiedy przebywające w naszym kraju bez tytułów pobytowych, często zajmują się organizowaniem nielegalnej migracji, legalizowaniem pobytu innym cudzoziemcom wbrew przepisom czy przestępczością akcyzową. Ujawnianie tych przestępstw i ich sprawców to zasługa funkcjonariuszy z pionów ds. cudzoziemców i operacyjno – śledczego. Przez 14 lat oprócz zakresu naszych zadań, ewoluował również zasięg terytorialny naszego oddziału. W chwili powstania oddział obejmował 5 województw: mazowieckie, łódzkie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i świętokrzyskie. Obecnie NwOSG ustawowe zadania realizuje wewnątrz krajuna obszarze trzech centralnych województw: mazowieckiego, łódzkiego oraz kujawsko-pomorskiego, które stanowią 23% powierzchni Polski, zamieszkiwanej przez 26% ludności kraju.

Na co dzień, zapewniamy obsługę ruchu granicznego w 5 przejściach lotniczych (4 stałych i 1 dodatkowym), znajdujących się w: Placówce Straży Granicznej Warszawa-Okęcie, Placówce Straży Granicznej Warszawa-Modlin, Placówce Straży Granicznej w Łodzi, Placówce Straży Granicznej w Bydgoszczy oraz Placówce Straży Granicznej w Lesznowoli z Grupą Zamiejscową w Radomiu. W strukturach Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej znajduje się również Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców podległy wspomnianej placówce SG w Lesznowoli. Poza lotniczymi przejściami granicznymi, na obszarze 88 powiatów centralnej Polski, funkcjonariusze NwOSG dokonują kontroli legalności pobytu cudzoziemców, ich zatrudnienia w zakresie powierzenia wykonywania im pracy jak i prowadzenia przez nich działalności gospodarczej. Prowadzą czynności związane z przyjmowaniem od cudzoziemców wniosków o ochronę międzynarodową, czy też przy wydawaniu decyzji zobowiązujących do powrotu badają przesłanki do uzyskania przez cudzoziemców zgody na pobyt tolerowany lub na pobyt ze względów humanitarnych. Oprócz zadań związanych z ochroną nienaruszalności granicy państwowej – rozumianej nie tylko jako zapobieganie nielegalnej migracji, funkcjonariusze NwOSG przeciwdziałają i zwalczają przestępstwa o charakterze transgranicznym, ujawniają fałszerstwa dokumentów uprawniających cudzoziemców zarówno do wjazdu jak i pobytu na terytorium naszego kraju.

Wypełniając ustawowe zadania funkcjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w poczuciu patriotyzmu pamiętają o historii swojej formacji. Przejawem tego są liczne przedsięwzięcia, w których funkcjonariusze i pracownicy oddziału uczestniczą, kultywując pamięć o swoich poprzednikach – bohaterach polskich formacji granicznych – żołnierzach Korpusu Ochrony Pogranicza, Straży Gospodarczo – Wojskowej, Korpusu Straży Skarbowej, Wojskowej Straży Granicznej, czy Wojsk Ochrony Pogranicza. Dbają również o swoich Patronów – uczestników Powstania Warszawskiego – zrywu powstańczego, którego symbol Polski Walczącej dumnie noszą na ramieniu, ponieważ od 21 grudnia 2006 roku Nadwiślański Oddział SG nosi imię Powstania Warszawskiego.

 

do góry