Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Porzucili pracę w Polsce by wyjechać do Lizbony - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Porzucili pracę w Polsce by wyjechać do Lizbony

14.06.2018 Piotr Niemiec

Wczoraj (13.06.2018 r.) na hali ogólnodostępnej Lotniska im. Fryderyka Chopina w Warszawie funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie przeprowadzili kontrolę legalności pobytu cudzoziemców, której wynikiem było zatrzymanie 6 ob. Nepalu, którzy naruszyli przepisy ustawy o cudzoziemcach.

  • zdjęcie archiwum NwOSG
    zdjęcie archiwum NwOSG

W trakcie kontroli funkcjonariusze stwierdzili, że cudzoziemcy zamierzają udać się do Lizbony. Jednak po analizie dokumentów paszportowych ustalili, że mężczyźni posiadają wizy wydane w celu wykonywania pracy w jednej ze stołecznych firm. Po skontaktowaniu się z pracodawcą funkcjonariusze uzyskali informację o wycofaniu się firmy z dalszej współpracy, zaraz po tym jak ją Nepalczycy porzucili. Cudzoziemcy nie przedstawili innych dokumentów, które potwierdzałyby podjęcie zatrudnienia u innego pracodawcy na terytorium RP. W związku z tym pobyt całej szóstki na terytorium RP stał się niezgodny z deklarowanym i tym samym nielegalny. Nepalczykom cofnięto wizy krajowe. Wobec nich zostały wszczęte postępowania, które prawdopodobnie zakończą się wydaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemców do powrotu. Do chwili zakończenia czynności administracyjnych mężczyźni pozostają w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych do dyspozycji funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Cudzoziemcy często przyjeżdżają do Polski z zamiarem innym niż deklarują w momencie ubiegania się o wizę. Nie zawsze zdają sobie z tego sprawę, że w ten sposób naruszają obowiązujące na terytorium RP przepisy pobytowe. Konsekwencją ich postępowania są wymagane przepisami czynności prowadzone przez Straż Graniczną jak zatrzymanie, przesłuchanie, a następnie wydanie stosownej decyzji administracyjnej.

do góry