Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Kolejny fałszywy grecki dowód - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kolejny fałszywy grecki dowód

12.06.2018 Piotr Niemiec

Z uwagi na przypadki posługiwania się sfałszowanymi dokumentami przez cudzoziemców podróżujących z Grecji, funkcjonariusze Straży Granicznej szczególną uwagę zwracają na podróżnych przylatujących z tego kierunku. Tym razem ich uwagę zwrócił ok. 40-letni mężczyzna. Jak się okazało był to „strzał w dziesiątkę”.

Mężczyzna do kontroli okazał grecki dowód osobisty wydany w 2016 roku. Dokument ten nosił liczne ślady ingerencji osób trzecich. Cudzoziemiec zaś nie posługiwał się językiem greckim, nie potrafił też podać swoich danych osobowych. Dokument ponadto zawierał fotografię, na której widniał wizerunek podejrzanego cudzoziemca, co świadczyło o jego przerobieniu. Z uwagi na zaistniałe okoliczności cudzoziemca zatrzymano na podstawie art. 270 § 1 kk (kto w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu, jako autentycznego używa …). Zatrzymany oświadczył, że jest obywatelem Syrii i jeszcze tego samego dnia planował podróż do Niemiec.

Mężczyzna usłyszał zarzuty posłużenia się, jako autentycznym przerobionym dokumentem w postaci greckiego dowodu osobistego, przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu oraz złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze wynikający z artykułu 335§1 kpk w wymiarze: 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby wynoszący 2 lata. Ponadto Komendant Placówki Straży Granicznej Warszawa - Modlin wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie zobowiązania do powrotu ob. Syrii oraz wydał postanowienie o zastosowaniu środków alternatywnych do detencji w postaci zgłaszania się do tutejszej placówki do czasu wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.

do góry