Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Placówka Straży Granicznej Warszawa - Okęcie - PSG Warszawa – Okęcie -

Nawigacja

PSG Warszawa – Okęcie

Placówka Straży Granicznej Warszawa - Okęcie

Autor:

im. gen. bryg. Waleriana Czumy

 

ul. Żwirki i Wigury 1

00-906 Warszawa

telefon sekretariat: +48 22 500 35 05 lub +48 22 500 35 00 (całodobowo)

fax sekretariat: +48 22 500 37 85 lub +48 22 500 37 80 (całodobowo)

e-mail: okecie@strazgraniczna.pl

Komendant Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie informuje, że istnieje również możliwość kierowania do placówki korespondencji za pośrednictwem platformy ePUAP

 

Placówka Straży Granicznej Warszawa-Okęcie im. gen. bryg. Waleriana Czumy usytuowana jest na Lotnisku Chopina, który obsługuje ponad 10 milionów podróżnych rocznie. Pomimo przystąpienia Polski do Układu z Schengen i zniesienia kontroli granicznej na granicach wewnętrznych, funkcjonariusze placówki każdego dnia dokonują kontroli paszportowej ok. 20 tys. osób podróżujących w rejsach zewnętrznych.

 

Zasięg terytorialny placówki obejmuje 2 miasta powiatowe: Warszawę i Siedlce oraz 9 powiatów: garwoliński, grodziski, miński, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, siedlecki, warszawski zachodni, żyrardowski. Łączna powierzchnia obszaru, będącego w terytorialnym zasięgu działania PSG Warszawa-Okęcie, wynosi 7534,03 km2, co stanowi 21,2% powierzchni województwa mazowieckiego. Obszar będący we właściwości terytorialnej Placówki zamieszkuje blisko 3 miliony osób, co stanowi 53,8% ludności województwa.

 

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie realizują zadania związane m.in. z zabezpieczeniem antyterrorystycznym portu lotniczego - począwszy od zgłoszenia bombowego poprzez rozpoznanie, do neutralizacji urządzeń niebezpiecznych. Interweniują również w przypadkach zakłócania porządku publicznego na terenie lotniska i pokładach statków powietrznych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwdziałają także nielegalnej migracji, przeprowadzają kontrole dotyczące legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Polski oraz legalności zatrudnienia cudzoziemców i prowadzenia przez nich działalności gospodarczej. Realizują czynności związane z przyjmowaniem wniosków od cudzoziemców o nadanie statusu uchodźcy oraz weryfikują dokumenty uprawniające do wjazdu i pobytu na terytorium naszego kraju. Wydają decyzje zobowiązujące cudzoziemców do powrotu do kraju pochodzenia i prowadzą postępowania w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany.

 

 

 

img0078

do góry