Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Placówka Straży Granicznej Warszawa - Modlin - PSG Warszawa - Modlin -

Nawigacja

PSG Warszawa - Modlin

Placówka Straży Granicznej Warszawa - Modlin

Autor:

 

ul. gen. Wiktora Thommee 1a

05-102 Nowy Dwór Mazowiecki

telefon sekretariat: +48 22 346 51 04

fax sekretariat: +48 22 346 51 06

telefon całodobowy: +48 22 346 51 00

fax całodobowy: +48 22 346 51 07

e-mail: sekretariat.modlin@strazgraniczna.pl

Komendant Placówki Straży Granicznej Warszawa-Modlin informuje, że istnieje również możliwość kierowania do placówki korespondencji za pośrednictwem platformy ePUAP

Placówka Straży Granicznej Warszawa-Modlin powstała 1 maja 2012 roku. Usytuowana jest w międzynarodowym Porcie Lotniczym Warszawa-Modlin w Nowym Dworze Mazowieckim. Swoim zasięgiem terytorialnym obejmuje 2 miasta powiatowe: Ostrołękę i Płock oraz powiaty - ciechanowski, gostyniński, legionowski, makowski, mławski, nowodworski, ostrołęcki, ostrowski, płocki, płoński, pułtuski, przasnyski, sierpecki, sochaczewski, sokołowski, węgrowski, wołomiński, wyszkowski, żuromiński.

 

W porcie lotniczym funkcjonariusze PSG Warszawa-Modlin wykonują zadania w zakresie kontroli ruchu granicznego, ochrony granicy państwowej oraz sprawują nadzór nad kontrolą bezpieczeństwa. Realizują również zadania związane z zabezpieczeniem antyterrorystycznym portu lotniczego - począwszy od zgłoszenia bombowego poprzez rozpoznanie, do neutralizacji materiałów niebezpiecznych. Interweniują także w przypadkach zakłócania porządku publicznego na terenie lotniska i na pokładach statków powietrznych. W ramach ochrony szlaków komunikacyjnych o znaczeniu międzynarodowym zadaniem funkcjonariuszy jest monitorowanie przemieszczania się cudzoziemców po drogach międzynarodowych, przeciwdziałanie nielegalnej migracji, zwalczenie przestępstw i wykroczeń drogowych.

 

Na obszarze służbowej odpowiedzialności placówki, funkcjonariusze przeprowadzają kontrole legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP oraz legalności zatrudnienia cudzoziemców i prowadzenia przez nich działalności gospodarczej.

 

 

do góry