Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Placówka Straży Granicznej w Łodzi - PSG w Łodzi -

Nawigacja

PSG w Łodzi

Placówka Straży Granicznej w Łodzi

Autor:

 

ul. Gen. S. Maczka 35

94-328 Łódź

telefon sekretariat: +48 42 689 38 51

telefon całodobowy: +48 42 689 38 20

fax sekretariat: +48 42 689 38 25 oraz fax całodobowy: +48 42 689 38 28

e-mail: lodz@strazgraniczna.pl

Komendant Placówki Straży Granicznej w Łodzi informuje, że istnieje również możliwość kierowania do placówki korespondencji za pośrednictwem platformy ePUAP

 

Placówka Straży Granicznej w Łodzi powstała we wrześniu 2004 roku. Usytuowana jest w Porcie Lotniczym im. Władysława Reymonta. Zasięg terytorialny placówki obejmuje całe województwo łódzkie tj. 3 miasta na prawach powiatu: Łódź, Piotrków Trybunalski, Skierniewice oraz powiaty/gminy: kutnowski, łęczycki, łowicki, zgierski, wieruszowski, poddębicki, zduńsko wolski, sieradzki, wieluński, łaski, pajęczański, bełchatowski, radomszczański, piotrkowski, pabianicki, opoczyński, rawski, tomaszowski, łódzki wschodni, brzeziński, skierniewicki. Funkcjonariusze z PSG w Łodzi wykonują więc swoje ustawowe zadania na obszarze ponad 18 200 km2, zamieszkiwanym przez ponad 2,5 mln osób.

 

Port posiada dwa terminale pasażerskie i jeden towarowy. W nowo otwartym międzynarodowym terminalu pasażerskim obsługiwane są połączenia wielu linii lotniczych oraz czartery. Odprawa graniczna prowadzona jest na czterech stanowiskach kontroli paszportowej na kierunku wjazdowym i czterech na stanowisku wyjazdowym.

 

PSG w Łodzi realizuje także zadania związane m.in. z zabezpieczeniem pirotechnicznym związanym z rozpoznaniem oraz neutralizacją urządzeń niebezpiecznych. Interweniuje również w przypadkach zakłócania porządku publicznego na pokładach statków powietrznych.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami funkcjonariusze PSG w Łodzi przede wszystkim przeciwdziałają nielegalnej migracji, przeprowadzają kontrole dotyczące legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Polski oraz legalności zatrudnienia cudzoziemców i prowadzenia przez nich działalności gospodarczej. Realizują czynności związane z przyjmowaniem wniosków od cudzoziemców o nadanie statusu uchodźcy, a także weryfikują dokumenty uprawniające do wjazdu i pobytu na terytorium naszego kraju.

 

Do zadań funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Łodzi należy również ochrona szlaków komunikacyjnych o znaczeniu międzynarodowym, zarówno drogowych, jak i kolejowych.

 

Funkcjonariusze PSG w Łodzi realizują ponadto kontrolę graniczną poza stałym przejściem lotniczym w lotniczej bazie wojskowej w Łasku.

 

                                      img0087

do góry