Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Placówka Straży Granicznej w Bydgoszczy - PSG w Bydgoszczy -

Nawigacja

PSG w Bydgoszczy

Placówka Straży Granicznej w Bydgoszczy

Autor:

 

ul. Paderewskiego 1

86-005 Białe Błota

telefon: +48 52 365 40 32 lub 52 365 40 24 (całodobowo)

fax: +48 52 365 40 25 lub 52 365 40 27 (całodobowo)

e-mail: bydgoszcz@strazgraniczna.pl

 

Komendant Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy informuje, że istnieje również możliwość kierowania do placówki korespondencji za pośrednictwem platformy ePUAP

 

Placówka Straży Granicznej w Bydgoszczy powstała we wrześniu 2004 roku. Usytuowana jest Porcie Lotniczym im. Ignacego Paderewskiego w Bydgoszczy. Zasięg terytorialny placówki w chwili obecnej obejmuje 4 miasta na prawach powiatu: Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Grudziądz oraz 19 powiatów ziemskich (144 gminy): aleksandrowski, brodnicki, bydgoski, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, mogileński, nakielski, radziejowski, rypiński, sępoleński, świecki, toruński, tucholski, wąbrzeski, włocławski, żniński.

 

Funkcjonariusze Straży Granicznej na bydgoskim lotnisku w ramach realizowanych czynności służbowych od 1 stycznia 2013 r. sprawują nadzór nad Służbą Ochrony Lotniska, która prowadzi kontrolę bezpieczeństwa osób i ich bagaży. W dalszym ciągu w zakresie zadań funkcjonariuszy Straży Granicznej pozostaje kontrola graniczna oraz ochrona granicy państwowej, zadania dotyczące ochrony radiologicznej i radiometrycznej oraz zadania związane z rozpoznaniem i neutralizacją przedmiotów niebezpiecznych na terenie lotniska. Zgodnie z obowiązującymi przepisami funkcjonariusze PSG w Bydgoszczy przede wszystkim przeciwdziałają nielegalnej migracji, przeprowadzają kontrole dotyczące legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Polski oraz legalności zatrudnienia cudzoziemców i prowadzenia przez nich działalności gospodarczej. Realizują czynności związane z przyjmowaniem wniosków od cudzoziemców o nadanie statusu uchodźcy, a także weryfikują dokumenty uprawniające do wjazdu i pobytu na terytorium naszego kraju.

 

Do zadań funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Bydgoszcz należy również ochrona szlaków komunikacyjnych o znaczeniu międzynarodowym, zarówno drogowych, jak i kolejowych.

 

do góry