Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Przyjazd z nieważnym paszportem -

Nawigacja

Przyjazd z nieważnym paszportem

Przyjazd z nieważnym paszportem

Krzysztof Grzech
14.09.2021

Zgodnie z przepisami, obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej, obywatel Polski zobowiązany jest do posługiwania się polskim dokumentem podróży podczas przekraczania granicy państwowej. Ponadto, zgodnie z zapisami art. 35 ustawy z dnia 13 lipca 2006r.o  dokumentach paszportowych, Dz.U.2006 Nr 143 poz.1027 z póżniejszymi zmianami (utrata ważności dokumentu paszportowego nie pozbawia jego posiadacza prawa wjazdu na podstawie tego dokumentu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).

Oznacza to, że mimo utraty ważności paszportu, obywatel RP bez problemu będzie mógł wjechać na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Na granicy, funkcjonariusze Straży Granicznej odbiorą paszport, który utracił ważność czasową, wydając stosowne zaświadczenie. Należy złożyć wniosek o wydanie nowego paszportu w urzędzie paszportowym. Zgodnie z nowymi przepisami, nie musi on być przypisany do miejsca zameldowania. Procedurę można przeprowadzić w dowolnym urzędzie w Polsce. W sytuacjach nagłych, istnieje możliwość wydania paszportu tymczasowego (wydawany w możliwie najkrótszym czasie). W przypadku wyjazdu z terytorium RP, należy posiadać ważny dokument paszportowy, bądź w przypadku podróży do krajów należących UE – dowód osobisty.


 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim.

Art. 3.1 Obywatel polski posiadający równocześnie obywatelstwo innego państwa, ma wobec Rzeczpospolitej Polskiej takie same prawa i obowiązki jak osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie.

2. Obywatel Polski nie może wobec władz Rzeczpospolitej Polskiej powoływać się ze skutkiem prawnym na posiadane równocześnie obywatelstwo innego państwa i na wynikające z niego prawa i obowiązki.

 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Art. 34.

1. Obywatelstwo polskie nabywa się przez urodzenie z rodziców będących obywatelami polskimi. Inne przypadki nabycia obywatelstwa polskiego określa ustawa.

2. Obywatel polski nie może utracić obywatelstwa polskiego, chyba że sam się go zrzeknie.

 

Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych

Art. 35.

Utrata ważności dokumentu paszportowego nie pozbawia jego posiadacza prawa wjazdu na podstawie tego dokumentu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

do góry