Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Tym razem do dwóch razy sztuka - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Tym razem do dwóch razy sztuka

23.06.2022 Krzysztof Grzech

Przed odlotem samolotu do Doha z warszawskiego Lotniska Chopina, do odprawy granicznej zgłosił się cudzoziemiec okazując uzbecki dokument podróży na powrót do kraju. Straż Graniczna posiadała jednak informację, że ten podróżny miał również zakupione bilety do Toronto na odlot tego samego dnia.

  • Paszport francuski i uzbecki dokument powrotowy
    Paszport francuski i uzbecki dokument powrotowy

Dlatego też, mężczyzna został skierowany na II linię kontroli granicznej w celu dokonania dodatkowych sprawdzeń. Okazało się, że również w marcu próbował dokonać rezerwacji na odlot do Toronto. Podczas prowadzonych dalszych czynności podróżny okazał francuski paszport wydany na inne dane niż uzbecki dokument powrotowy. Dokument nosił liczne ślady fałszerstwa i figurował w bazach danych, jako utracony.

Mężczyzna został zatrzymany, a Komendant PSG Warszawa Okęcie wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa, V Wydz. Karny, Sekcja Postępowań Przygotowawczych wydał postanowienie o umieszczeniu  obywatela Uzbekistanu w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Lesznowoli na okres 3 miesięcy.

do góry