Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Banglijczyk nie wjechał do Polski - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Banglijczyk nie wjechał do Polski

20.06.2022 Krzysztof Grzech

Na warszawskim Lotnisku Chopina zakończył swoją podróż 21-letni Banglijczyk. Mężczyzna chciał wjechać do Polski posługując się podrobionymi dokumentami

  • Paszport bengalski
    Paszport bengalski

Cudzoziemiec stawił się do kontroli paszportowej po przylocie samolotu ze Stambułu. Podczas kontroli na pierwszej linii okazał swój paszport wydany przez władze Bangladeszu z polską wizą upoważniającą do pracy wydaną przez Konsula RP w Delhi. Dodatkowo przedłożył dokument uzupełniający w postaci zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium RP. Po analizie dokumentu stwierdzono, że zezwolenie zostało podrobione na wzór oryginalnego. Podczas dalszej kontroli już na drugiej linii ustalono, że również wiza jest podrobiona. Została wykonana na wzór oryginalnej za pomocą drukarki atramentowej.

Obywatelowi Bangladeszu odmówiono wjazdu wydając stosowną decyzję oraz nakazano przebywać w kompleksie pomieszczeń dla cudzoziemców do czasu opuszczenia terytorium RP.

Ponadto wszczęto postępowanie przygotowawcze przeciwko Banglijczykowi, który podejrzany jest o usiłowanie nielegalnego przekroczenia granicy państwowej RP przy użyciu podrobionych dokumentów.

do góry