Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Uwaga! Od wtorku 30 marca br., nowe obostrzenia sanitarne przy przekraczaniu granic Polski. - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Uwaga! Od wtorku 30 marca br., nowe obostrzenia sanitarne przy przekraczaniu granic Polski.

Od 30 marca br. posiadanie negatywnego wyniku testu w kierunku Sars-Cov-2, nie zwalnia z obowiązku kwarantanny, podróżnych przekraczających granice zewnętrzne. Pozostałe kategorie zwolnień przy przekraczaniu tej granicy pozostają aktualne.

Ponadto, wprowadzone zostały kolejne obostrzenia na granicach wewnętrznych UE/Schengen:
- osoby przekraczające morski odcinek granicy Rzeczypospolitej Polskiej korzystające z regularnych połączeń promowych oraz odcinek lądowy granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Czeską, Republiką Litewską, Republiką Federalną Niemiec lub Republiką Słowacką, (niezależnie od środka transportu, którym się przemieszczają lub pieszo):


1.    w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium RP są zobowiązane poddać się kwarantannie poprzez zgłoszenie za pośrednictwem infolinii do Głównego Inspektora Sanitarnego;
2.    w celu innym niż w pkt. 1 obowiązane są posiadać negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 nie starszy niż 48h przed wjazdem;


Z powyższych obowiązków zwolnione są osoby spełniające przesłanki, o których mowa § 3 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 2, 3, 14, 15 i 19.
Natomiast osoby podróżujące statkiem powietrznym z krajów strefy Schengen, od wtorku 30 marca br., mają obowiązek posiadać negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku Sars-Cov-2, który powinni okazać na żądanie funkcjonariusza Straży Granicznej. Wynik testu, w języku polskim lub angielskim, musi być uzyskany w okresie 48 godzin przed przekroczeniem granicy. Z obowiązku posiadania negatywnego wyniku testu zwolnieni są podróżni, o których mowa w § 3 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, 3, 14 i 19.


Uwaga wszyscy podróżni przekraczający granice Polski!


Okres odbycia kwarantanny ulega skróceniu w przypadku uzyskania negatywnego wyniku testu w kierunku Sars-Cov-2, wykonanego w okresie 48 godzin po przekroczeniu tej granicy.

Wykaz szczepionek dopuszczonych w UE:
http://www.urpl.gov.pl/pl/urz%C4%85d/szczepionki-covid-19
http://www.urpl.gov.pl/pl/printpdf/6043

 

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ OBOWIĄZUJĄCEGO ROPOZRZĄDZENIA:

http://strazgraniczna.pl/download/1/25104/ROZPORZADZENIERADYMINISTROWZDNIA19MARCA2021R.pdf

 

źródło: KGSG

do góry