Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Infolinia dotycząca warunków wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium RP - nr tel.: +48 22 500 32 87, +48 22 500 30 89, +48 22 500 34 06, +48 22 500 34 04, +48 22 500 31 28, +48 22 500 32 67 i +48 22 500 32 39 - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Infolinia dotycząca warunków wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium RP - nr tel.: +48 22 500 32 87, +48 22 500 30 89, +48 22 500 34 06, +48 22 500 34 04, +48 22 500 31 28, +48 22 500 32 67 i +48 22 500 32 39

ZAKRES CUDZOZIEMSKI

Informacje dotyczące warunków wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium RP oraz kwestii związanych z przedłużeniem pobytu cudzoziemców w Polsce w zw. z obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego/stanem epidemii znajdują się pod linkiem
Informacje dotyczące warunków wjazdu, pobytu i zasad zatrudnienia cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie zostały opisane w ww. zakładce można uzyskać za pośrednictwem e-mail: wdsc.nwosg@strazgraniczna.pl lub od poniedziałku do piątku (w godzinach: 7.30-15.00) z wyłączeniem świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy, pod numerami telefonów:  +48 22 500 32 87, +48 22 500 30 89, +48 22 500 34 06, +48 22 500 34 04, +48 22 500 31 28, +48 22 500 32 67 i +48 22 500 32 39.
 

 

Information concerning the conditions of entry and stay of foreigners in the territory of the Republic of Poland and issues related to the prolongation of foreigners' stay in Poland due to the current state of threat of epidemic / state of epidemic are available in the tab: CUDZOZIEMCY / at https://www.strazgraniczna.pl/pl/cudzoziemcy.

Information concerning the conditions of entry, stay and principles of employment of foreigners on the territory of the Republic of Poland, which have not been described in the above-mentioned tab, can be obtained via e-mail: wdsc.nwosg@strazgraniczna.pl  or by phone from Monday till Friday (from 7.30 a.m. till 3.00 p.m.), excluding holidays and public holidays, phone no:  +48 22 500 3287, +48 22 500 3089, +48 22 500 3406, +48 22 500 3404, +48 22 500 3128, +48 22 500 3267 and +48 22 500 3239.

 


Информация об условиях въезда и пребывания иностранцев на территории Республики Польша и вопросах, связанных с продлением пребывания иностранцев в Польше в связи с текущим состоянием эпидемической угрозы / состоянием эпидемии можно найти в закладке: CUDZOZIEMCY (ИНОСТРАНЦЫ) / ссылка на сайт https://www.strazgraniczna.pl/pl/cudzoziemcy/.

Информация об условиях въезда, пребывания и правилах трудоустройства иностранцев на территории Республики Польша, которая не описана в вышеупомянутой закладке можно получить по электронной почте: wdsc.nwosg@strazgraniczna.pl или с понедельника по пятницу (7.30-15.00), кроме праздничных и нерабочих по закону дней, контактные тел .: +48 22 500 3287, +48 22 500 3089, +48 22 500 3406, +48 22 500 3404, +48 22 500 3128, +48 22 500 3267 и +48 22 500 3239.

do góry