Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Posłużył się fałszywym prawem jazdy - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Posłużył się fałszywym prawem jazdy

Dagmara BIELEC - JANAS

We wtorek (10.03.2020 r.) funkcjonariusze z Placówki Straż Granicznej w Lesznowoli w wyniku kontroli legalności pobytu cudzoziemców dokonanej na terenie Warszawy zatrzymali Gruzina, u którego ujawniono sfałszowane prawo jazdy.

Cudzoziemiec został zatrzymany ponieważ nie opuścił Polski po wykorzystaniu dopuszczalnego okresu pobytowego. W rozmowie z funkcjonariuszami przyznał, że pracował dla jednego z przewoźników świadczącego usługi przewozu osób z wykorzystaniem aplikacji mobilnej. Wobec mężczyzny wszczęto postępowanie administracyjne zobowiązujące go do powrotu. W trakcie podjętych czynności, Gruzin oświadczył funkcjonariuszom, że nie wyjedzie z Polski, gdyż chce ubiegać się ochronę międzynarodową. Wniosek od cudzoziemca przyjęto, ale w momencie jego składania funkcjonariusze wśród dokumentów przedstawionych przez mężczyznę ujawnili podejrzane gruzińskie prawo jazdy, które okazało się być podrobione na wzór oryginalny. Przedstawiono mu zarzut posługiwania się sfałszowanym dokumentem. Wobec niego Komendant PSG w Lesznowoli wystąpił z wnioskiem do Sądu Rejonowego o umieszczenie Gruzina w jednym ze strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców.

do góry