Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Przed wylotem sprawdź ważność dowodu osobistego - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Przed wylotem sprawdź ważność dowodu osobistego

12.02.2020 Dagmara Bielec-Janas

Tylko wczoraj funkcjonariusze Straży Granicznej na lotniskach w Bydgoszczy, Łodzi, Warszawie oraz Nowym Dworze Mazowieckim nie zezwolili na odlot z kraju 6 obywatelom RP, w ubiegłym tygodniu zaś 21 osobom. Główną przyczyną braku zgody na opuszczenie kraju przez Polaków była nieważność dowodów osobistych.

Od 12 stycznia br. czyli od momentu wejścia w życie znowelizowanych przepisów o dowodach osobistych Nadwiślański Oddział Straży Granicznej odnotował 85 takich zdarzeń. W 74 przypadkach przyczyną unieważnienia dokumentów była zmiana danych w dowodzie osobistym, w 10 - wcześniejsze zgłoszenie dokumentu jako utraconego lub upływ terminu ważności.

Przypomnijmy …

W wyniku nowelizacji Ustawy o dowodach osobistych z dnia 6 sierpnia 2010 roku zakres sprawdzeń dokonywanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w bazach danych został poszerzony o Rejestr Dowodów Osobistych (RDO). W związku z tym funkcjonariusze Straży Granicznej mają obowiązek zatrzymywania dokumentów widniejących w Rejestrze Dowodów Osobistych jako utracone, jak również  nie zezwolić na wylot z kraju obywatelom Polski posługującym się unieważnionymi dowodami osobistymi.
Od tego czasu funkcjonariusze Straży Granicznej weryfikują w rejestrze każdy dowód osobisty okazany do kontroli granicznej. Jeśli funkcjonariusz stwierdzi nieważność dowodu osobistego podczas odprawy granicznej, jego posiadacz nie uzyska zgody na wyjazd z Polski, chyba że będzie posiadał inny, ważny dokument uprawniający do przekroczenia granicy - paszport. Z kolei dowody widniejące w rejestrze jako utracone w wyniku kradzieży czy zagubienia są przez funkcjonariuszy zatrzymywane.

Rejestr Dowodów Osobistych jest to centralny rejestr teleinformatyczny do prowadzenia spraw związanych z wydawaniem i unieważnianiem dowodów osobistych.

Dlatego apelujemy do podróżnych, aby przed wybraniem się w podróż zagraniczną, upewnili się czy ich dowód osobisty nie został unieważniony. Takiego sprawdzenia można dokonać poprzez stronę internetową Ministerstwa Cyfryzacji. Warunkiem jest posiadanie profilu zaufanego. Szczegóły pod linkiem: https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/sprawdz-czy-dowod-jest-uniewazniony

Warto pamiętać, że …

  • W sytuacji stwierdzenia, podczas kontroli granicznej, braku ważnego dowodu osobistego, możliwe jest opuszczenie strefy Schengen na podstawie ważnego paszportu.
  • Zatrzymanie przez funkcjonariuszy unieważnionego dowodu osobistego, może mieć miejsce nie tylko podczas przekraczania granicy, ale też w trakcie legitymowania czy kontroli ruchu drogowego.
  • Przed planowaną podróżą zagraniczną, warto upewnić się czy nasz dowód osobisty nie został unieważniony, nie tylko poprzez sprawdzenie daty ważności dokumentu.
do góry