Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Irakijka z chorwackimi fałszywkami - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Irakijka z chorwackimi fałszywkami

27.11.2019 Dagmara Bielec-Janas

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie zatrzymali cudzoziemkę posługującą się sfałszowanymi chorwackimi dokumentami.

Do zatrzymania kobiety doszło po przylocie samolotu z Kiszyniowa. W trakcie kontroli granicznej podróżna przekazała chorwacki paszport, który jak się okazało po sprawdzeniu nosił liczne znamiona przerobienia. Kobieta oprócz paszportu posiadała przy sobie chorwacki dowód osobisty oraz prawo jazdy, które z kolei zostały wykonane na wzór oryginalnych. W związku z wątpliwościami dotyczącymi dokumentów, jak i samej cudzoziemki, która się nimi posługiwała, kobieta została skierowana na II linię kontroli w celu dalszych wyjaśnień. Po potwierdzeniu podejrzeń funkcjonariuszy, cudzoziemkę zatrzymano. W związku z usiłowaniem przekroczenia granicy RP na kierunku wjazdowym, podstępem, okazując do kontroli sfałszowane dokumenty podróżnej wydano decyzję o odmowie wjazdu na terytorium Polski. Wszczęto wobec niej postępowanie przygotowawcze z art. 264 § 2 oraz z art. 270 § 1 kk. i przesłuchano w charakterze osoby podejrzanej. Zatrzymana cudzoziemka przyznała się do zarzucanego jej czynu. Oświadczyła, że jest Irakijką, swoje dokumenty oddała w zamian za sfałszowane chorwackie dokumenty, które otrzymała od pośrednika organizującego jej przelot do Polski. Cudzoziemka oznajmiła również, że nie może wrócić do miejsca pochodzenia i wyraża wolę ubiegania się o ochronę międzynarodową na terytorium naszego kraju. Po przyjęciu od niej wniosku, komendant PSG Warszawa-Okęcie skierował do sądu rejonowego wniosek o umieszczenie kobiety w Strzeżonym  Ośrodku dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej.

do góry