Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Placówka Straży Granicznej w Kielcach - PSG w Kielcach -

Nawigacja

PSG w Kielcach

Placówka Straży Granicznej w Kielcach

Autor:

 

ul. Kusocińskiego 51 (budynek 95)

25-045 Kielce

telefon kierownik zmiany: +48 41 348 33 30

telefon sekretariat: +48 41 348 33 50 fax: +48 41 348 33 27

e-mail: kielce@strazgraniczna.pl

Komendant Placówki Straży Granicznej w Kielcach informuje, że istnieje również możliwość kierowania do placówki korespondencji za pośrednictwem platformy ePUAP

 

Placówka Straży Granicznej w Kielcach swoim zasięgiem obejmuje województwo świętokrzyskie tj. 14 powiatów (102 gminy): kielecki, jędrzejowski, kazimierski, opatowski, włoszczowski, sandomierski, konecki, buski, skarżyski, starachowicki, pińczowski, ostrowiecki, staszowski oraz m. Kielce na prawach powiatu.

 

Z dniem 01.01.2013 r. przejście graniczne w Kielcach-Masłowie utraciło status stałego lotniczego przejścia granicznego stając się dodatkowym przejściem granicznym. Z uwagi na brak infrastruktury lotnisko przystosowane jest do obsługi małych i średnich samolotów pasażerskich, nie ma regularnego połączenia lotniczego tak krajowego jak i międzynarodowego. Z lotniska korzystają jedynie prywatni przewoźnicy dysponujący małymi statkami powietrznymi. Z uwagi na niewielkie natężenie ruchu granicznego nie jest wymagana stała obecność kontrolerów.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami funkcjonariusze z PSG w Kielcach przede wszystkim przeciwdziałają nielegalnej migracji, przeprowadzają kontrole dotyczące legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Polski oraz legalności zatrudnienia cudzoziemców i prowadzenia przez nich działalności gospodarczej. Realizują czynności związane z przyjmowaniem wniosków od cudzoziemców o nadanie statusu uchodźcy, a także weryfikują dokumenty uprawniające do wjazdu i pobytu na terytorium naszego kraju. Prowadzą kontrole pod kątem ujawniania przestępstw transgranicznych na głównych szlakach komunikacyjnych, podejmują działania w zakresie zwalczania przestępczości w środowiskach cudzoziemców, a także utrzymują współpracę z innymi służbami w zakresie zapewnienia ładu i porządku publicznego na terenie woj. świętokrzyskiego.

 

                                               img0150

 

do góry